Pædagoguddannelsens Praktikvejlederkursus

Kursus

Praktikstederne har gennem de seneste år fået et kraftigt øget uddannelsesansvar. Dette uddannelsesansvar indebærer varetagelsen af forskellige funktioner, og disse uddelegerer praktikstedets ledelse typisk til en eller flere af de faste pædagoger

Tilmeld kursus

Mål

at videreudvikle deltagernes kvalifikationer i forhold til varetagelse af praktikuddannelsen, sådan som den er fastsat i bekendtgørelsen
at forstærke samarbejdet mellem professionshøjskolen og praktikstederne
at styrke sammenhængen mellem de studerendes uddannelse på professionshøjskolen og de studerendes uddannelse på praktikstederne.
Indhold

Kurserne vil handle om:

  • Orientering om praktikken i uddannelsen
  • Samarbejdet mellem institutionerne og seminariet
  • Lov, bekendtgørelse og institutionernes uddannelsesmæssige for pligtigelser
  • Uddannelsens mål, opbygning og indhold
  • Læringsprocesser: Selv at lære – at hjælpe andre til at lære
  • Progression i de tre praktikker – i den studerendes sko
  • Kerneproblemstillinger i praktikken
  • Udfordringer i tilknytning til vejledningen
  • Træk ved den gode vejledning – og den mislykkede
  • Kunsten at se de næste skridt (forhold mellem helhed og detalje)
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb