Personcentreret omsorg i praksis - for mennesker med demens - dag 15. januar

Konference

Tilmeld kursus

I samarbejdet med mennesker med demens og i plejen og omsorgen for mennesker med demens har vi et ønske om at bevare og styrke det enkelte menneskes trivsel, velbefindende og integritet. Det opnås bedst ved at sætte mennesket i centrum frem for sygdommen. Personcentreret omsorg er en tilgang og en praksis som sætter det unikke menneske med sin egen historie og personlighed, sin fysiske og psykiske sundhed og sine sociale og økonomiske ressourcer i centrum.  

Relevansen af personcentreret omsorg bekræftes af Sundhedsstyrelsen i ”National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens”.

Trods viden om principper og metoder i personcentreret omsorg er der udfordringer med at få det til at fungere i praksis. Til at belyse og udfolde hvordan vi kan styrke arbejdet med personcentret omsorg i praksis har vi inviteret Anne Marie Rokstad fra Høgskolen i Molde. Anne Marie Rokstad er sygeplejerske og professor med interesse og forskningsfelt inden for bl.a. personcentreret omsorg, ældre, aldring og demens. Anne Marie Rokstad har publiceret en række forskningsartikler om dette område og er ligeledes tilknyttet Aldring og Helse, Nasjonal Kompetansetjeneste Norge.

Anne Marie Rokstad kommer på dagen ind på personcentreret omsorg i praksis, hvad der skal til og hvilke resultater og gevinster vi kan opnå for mennesker med demens, for pårørende og for organisationer og personale.

Tilmeld kursus
15. januar 2020