Rytmik, leg og bevægelse i danskundervisningen

Kursus

Rytmik, leg og bevægelse er vitaliserende og motiverende at bringe ind i danskundervisningen. Men hvordan gør man lige det, når man ikke selv er musiker eller rytmisk trænet?

Tilmeld kursus

Få ny inspiration til din undervisning

Målgruppe
Pædagoger og dansklærere i indskolingen.

Formål
Målet med kurset er at give deltagerne ideer og praktiske anvisninger til at få rytmik, leg og bevægelse ind i undervisningen eller i almindeligt samvær.

Indhold
I en vekselvirkning mellem teori og praksis, vil der være fokus på

  • at give ideer til, hvordan man kan udvikle en tekst og tilføje rytme og bevægelse. Vi har fokus på rim og remser, ekko- og vekselsange, elementær rytmisk træning, rap, dans og bodypercussion
  • at give deltagerne ideer til at finde gratis og brugbare rytmer/beats på nettet og til at afstemme rytmehastighed med tekstens muligheder
  • at give deltagerne mulighed for selv at øve sig i at ”rappe” en tekst og i at tilsætte bevægelser.
  • at give deltagerne ideer til danskfaglige temaer og aktiviteter, hvor rytmik, leg og bevægelse kan indgå i bl.a. talemåder, ordklasser, stavelser, sanglege, brainbreaks og bevægelse i faget.
  • at orientere sig i nyeste læremidler, fagportaler og hjemmesider, der har rytmik, leg og bevægelse som omdrejningspunkt.

 

Anvendelse
Målrettet praksis

Forplejning
Kurset er inkl. forplejning

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb