Rytmik, leg og bevægelse i danskundervisningen

Kursus

Rytmik, leg og bevægelse er vitaliserende og motiverende at bringe ind i danskundervisningen. Men hvordan gør man lige det, når man ikke selv er musiker eller rytmisk trænet?

Tilmeld kursus

I en vekselvirkning mellem teori og praksis, vil der være fokus på

  • at give ideer til, hvordan man kan udvikle en tekst og tilføje rytme og bevægelse. Vi har fokus på rim og remser, ekko- og vekselsange, elementær rytmisk træning, rap, dans og bodypercussion
  • at give deltagerne ideer til at finde gratis og brugbare rytmer/beats på nettet og til at afstemme rytmehastighed med tekstens muligheder
  • at give deltagerne mulighed for selv at øve sig i at ?rappe? en tekst og i at tilsætte bevægelser
  • at give deltagerne ideer til danskfaglige temaer og aktiviteter, hvor rytmik, leg og bevægelse kan indgå i bl.a. talemåder, ordklasser, stavelser, sanglege, brainbreaks og bevægelse i faget.
  • at orientere sig i nyeste læremidler, fagportaler og hjemmesider, der har rytmik, leg og bevægelse som omdrejningspunkt.

Målgruppe

Pædagoger og dansklærere, der underviser i indskolingen.


Formål

Målet med kurset er at give deltagerne ideer og praktiske anvisninger til at få rytmik, leg og bevægelse ind i undervisningen eller i almindeligt samvær.


Anvendelse

Målrettet praksis

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Niels Rebsdorf
Niels Rebsdorf Konsulent
Tilmeld kursus

2. september 2019 - Vejle

3. september 2019 - Odense M

31. marts 2020 - Vejle

2. april 2020 - Odense M