Sådan får du alle med i boldspilsundervisningen i idræt!

Kursus

Boldspil kan være ekskluderende, men med små justeringer kan eleverne inviteres til at deltage aktivt og få oplevelsen af at have en værdifuld rolle og lære noget.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der underviser i idræt på mellemtrinnet og/eller udskolingen.

Formål

Kursets omdrejningspunkt er at få alle eleverne – både erfarne og mindre erfarne – inkluderet i boldspilsundervisningen.

Indhold

Vi skal arbejde ud fra spørgsmålene:

  • Hvordan får jeg alle eleverne til at deltage aktivt i boldspilsundervisningen?
  • Hvordan får alle eleverne en værdifuld rolle i boldspilsundervisningen?
  • Hvordan kan jeg arbejde anderledes med kendte idrætsgrene indenfor indholdsområderne?

Vi bruger BoldTEAMate (en videreudvikling af Ultimate, hvor fokus er på at skabe et spil, der inviterer alle eleverne til at deltage) som case for at finde svar på ovenstående spørgsmål.

Når vi er færdige med kurset vil du stå med følgende:

  • Grundreglerne til BoldTEAMmate
  • En forløbsbeskrivelse, som du selv kan tilpasse egen skole
  • Slideshowet hvor de væsentligste pointer vedrørende tilgangen til ”få-alle-med-i-boldspilsundervisningen” er beskrevet
  • En temafaglig tekst om styrker og svagheder, som danner rammen for arbejdet med temaet
  • Masser af idéer og inspiration til at få alle med i boldspilsundervisningen

Anvendelse

Kurset er praktisk anvendeligt og du vil få masser af inspiration, som du kan anvende direkte i din idrætsundervisning. Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem korte oplæg, masser af aktivitet i praksis i hallen, dialog, refleksion over egen idrætsundervisning.

Tilmeld kursus

5. august 2019 - Odense M