Sæt fokus på feedback

Kursus

Få inspiration til at videreudvikle din feedbackpraksis med fokus på formativ feedback, elevinvolvering, motivation mm. med udgangspunkt i metoden Vurdering for Læring.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Kursusdag 1: Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 9:00-15:00

Bliv klædt på til hvordan du kan arbejde med feedback bl.a. med udgangspunkt i metoden Vurdering for Læring og få inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med udvikling af feedbackkultur i din praksis.

Vurdering for læring er en metode fra Norge, der giver mulighed for at arbejde med feedback i klasserummet - særligt undervejs i læreprocessen. VFL er en metode, der er elevinvolverende og tager afsæt i arbejdet med læringsintention og kriterier.

Vurdering for læring er et redskab, der kan bruges på alle klassetrin, i alle fag og på alle niveauer i arbejdet med eleverne.

Denne kursusdag arbejder vi med de grundlæggende elementer i metoden, fx læringsmakker, kriterier, involvering af eleverne, ligesom du vil få redskaber og skabeloner til at arbejde med fokus på formativ feedback ? lige til at tage med hjem og anvende i din undervisning.

Dagen vil være en vekselvirkning af oplæg, refleksionsøvelser mm. og afsluttes med en procesøvelse, hvor du får skabt en skitse til afprøvning i egen praksis, før vi mødes igen til kursusdag 2.

Afprøvning i egen praksis:

Med udgangspunkt i kursusdag 1 og din afsluttende skitse herfra, afprøver du en/flere elementer fra kursusdagen i din praksis. Undervejs indsamler du elevprodukter, film, div. artefakter eller lignende, der kan understøtte videndeling med kolleger på kursusdag 2.

Kursusdag 2: Tirsdag den 21. april 2020, kl. 9:00-15:00

På denne kursusdag videndeler vi erfaringer fra afprøvning i egen praksis. Der vil være mulighed spørgsmål og fælles refleksion.

Herudover vil der være nye inspirationsoplæg i forhold til formativ feedback og vurdering for læring samt refleksionsøvelser mm. ift. den fortsatte udvikling af egen feedbackpraksis.

Afslutningsvis vil der være tid til at arbejde med at indtænke elementer fra kursusdagene til eget kommende undervisningsforløb/egen praksis.


Målgruppe

Lærere, pædagoger og PLC ressourcepersoner, der underviser i grundskolen.


Formål

Forløbet består af to kursusdage med mellemliggende afprøvning i egen praksis. Forløbet er med et alment didaktisk fokus, og du kan derfor deltage sammen med kolleger fra forskellige fagområder.


Anvendelse

Vi arbejder praksisnært med øvelser og skabeloner, du kan afprøve i egen praksis mellem de to kursusdage.

Tilmeld kursus
10. marts 2020 - Middelfart
Forløb