Signs of Safety ? Skolens systematiske arbejde med udsatte børn og unge

'Signs of Safety' er en ressourceorienteret tilgang til arbejdet med barnet og dets familie, som er baseret på den løsningsfokuserede, korttidsterapeutiske tradition. Fokus i arbejdet er på udvikling af et partnerskab med forældre og barn om bekymringerne i en dialog, som engagerer familien, som inddrager familiens ressourcer og løsningsstrategier, og som er formålsrettet. 'Signs of Safety' er tillige et redskab til systematisk organisering af netværksmøder og konferencer, hvor barnets behov er i centrum, og hvor alle engageres i udvikling af løsninger. Arbejdet med 'Signs of Safety' er organiseret omkring tre overordnede spørgsmål:

HVAD BEKYMRER:
Beskrivelser af barnets vanskeligheder i et sprog, som skaber samarbejde mellem familie og professionelle

HVAD FUNGERER:
Undersøgelse af det, som fungerer i samarbejdet, herunder evaluering af fremskridt

HVAD SKAL DER SKE:
Opstilling af mål for samarbejdet, herunder såvel succeskriterier som ideer til løsninger.

Henrik Vesterhauge-Petersen er underviser og supervisor i efteruddannelsesvirksomheden SOLUTION (www.solutionfocus.dk), samt certificeret underviser i 'Signs of Safety'. Medforfatter på bogen 'Signs of Safety', Arbejdet med udsatte børn og deres familier (Hans Reitzels forlag 2013).

Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.