Skal vi lege?

Konference

UCL Efter- og videreuddannelse og BUPL Fyn byder pædagoger, ledere og kommunale konsulenter velkommen til to dage fyldt med leg, grin, debat, refleksion og ikke mindst ny viden.

Den 14. og 15. november 2019 på UCL Niels Bohrs Allé

Tilmeld dig via link:

Tilmelding til torsdag d. 14. november 2019

Tilmelding til fredag d. 15. november 2019

Tilmelding til begge dage 

Tilmeld kursus

Kom med på en konference, hvor vi skal lege, lytte, grine, afprøve, debattere og reflektere.

UCL Efter- og videreuddannelse og BUPL Fyn byder pædagogere, ledere og kommunale konsulenter velkommen til to dage fyldt med leg, grin, debat, refleksion og ikke mindst ny viden.

Med afsæt i den nye Dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan sætter vi legen og legens betingelser i centrum. I løbet af konferencens to dage får du inspiration til at videreudvikle pædagogiske indsatser, der understøtter børn og unges udvikling, nysgerrighed, eksperimenteren og opfindsomhed.

Når du går hjem, er du helt klar til at:

  • sætte legen øverst på dagsordenen i vores dagtilbud
  • begrunde legens betydning for børn og unges udvikling.

Torsdag d. 14. november 

På konferencen første dag vil der være oplæg fra legeprofessor Helle Marie Skovbjerg, som sætter fokus på samfundstendenser set i et legeperspektiv. Efter frokost taler specialist i børnepsykologi og psykoterapi Susan Hart om leg og empati og om hvordan leg kan bruges til at lære børn sociale kompetencer. 

Fredag d. 15. november

Konferencens anden dag indledes af Associate Professor Helle Winther, som vil tale om nærvær, legelyst og kroppens sprog i professionel praksis. Efter workshops og frokost taler forsker i leg og dannelse Lars Geer Hammershøj om legens vigtighed i forhold til børns dannelse. 

I programmet kan du læse om konferencens forskellige workshops samt få overblik over det fulde program

Der er stadig åben for tilmelding!

Anne  Apollo
Anne Apollo BUPL Fyn
Lis Rahbek
Lis Rahbek Konsulent
Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Tilmeld kursus

14. november 2019

14. november 2019

15. november 2019