Skal vi lege?

Konference i samarbejde med BUPL

UCL Efter- og videreuddannelse og BUPL Fyn byder pædagogere, ledere og kommunale konsulenter velkommen til to dage fyldt med leg, grin, debat, refleksion og ikke mindst ny viden.

Med afsæt i den nye Dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan sætter vi legen og legens betingelser i centrum. I løbet af konferencens to dage får du inspiration til at videreudvikle pædagogiske indsatser, der understøtter børn og unges udvikling, nysgerrighed, eksperimenteren og opfindsomhed.

Når du går hjem, er du helt klar til at:

  • sætte legen øverst på dagsordenen i vores dagtilbud
  • begrunde legens betydning for børn og unges udvikling.

Torsdag d. 14. november 

På konferencen første dag vil der være oplæg fra legeprofessor Helle Marie Skovbjerg, som sætter fokus på samfundstendenser set i et legeperspektiv. Efter frokost taler specialist i børnepsykologi og psykoterapi Susan Hart om leg og empati og om hvordan leg kan bruges til at lære børn sociale kompetencer. 

Fredag d. 15. november

Konferencens anden dag indledes af Associate Professor Helle Winther, som vil tale om nærvær, legelyst og kroppens sprog i professionel praksis. Efter workshops og frokost taler forsker i leg og dannelse Lars Geer Hammershøj om legens vigtighed i forhold til børns dannelse. 

Tilmelding og deltagelse 

Du bestemmer selv, om du vil deltage begge dage,
eller om du kun vil deltage i én af konferencens to dage.

Tilmelding til torsdag d. 14. november 2019

Tilmelding til fredag d. 15. november 2019

Tilmelding til begge dage 

Pris

Begge dage 1.500,- DKK
1 valgfri dag 800,- DKK

Forplejning

Konferencen er inkl. forplejning.

Kontakt

Ved spørgsmål om konferencens indhold, kan du kontakte lektor og konsulent Lis Rahbek på lire@ucl.dk.

Har du andre spørgsmål, kan du kontakte konferencesekretær Sussi Skjoldan på tlf. 63184015 eller susk@ucl.dk

Lis Rahbek
Lis Rahbek Konsulent
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb