Sproglærernes dag

Kursus

Kom til Sproglærernes dag og hør oplæg om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning og mød kolleger fra andre skoler

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere der underviser i fremmedsprog.

Der vil af og til komme eksempler fra tysk- og engelskundervisningen, men eks. fransklærere vil også kunne have glæde af at deltage i dagen.

Formål

Du får indsigt i og inspiration til, hvordan du kan arbejde med ordblindhed i fremmedsprogsundervisningen.

Indhold

Program for dagen:

Kl. 08.30-09.00: Der er kaffe med brød, til de skal har lyst

Kl. 09.00-09.10: Velkomst v/ pædagogisk konsulent Marianne Ancker

Kl. 09.10-10.30: Oplæg v/ læsevejleder Trine Trentemøller

Trine Trentemøller, der er læsevejleder og forfatter til bogen "Dysleksi, motivation og robusthed", vil i sit oplæg formidle viden om, hvordan man som lærer kan arbejde med de psykologiske udfordringer, der ofte er knyttet til at have store skriftsproglige vanskeligheder. Mange børn med dysleksi oplever, at sprogfagene er særligt udfordrende, og for at disse børn ikke mister motivationen i forhold til at lære nye sprog, skal lærerne være opmærksomme på, hvad, der er svært for børnene. I oplægget vil barnets perspektiv på udfordringerne være i fokus

Kl. 10.40-12.00: Oplæg v/ skolekonsulent Kristine Stokholm

Kristine Stokholm, der er skolekonsulent, vil i sit oplæg sætte fokus på de didaktiske tiltag, der kan understøtte ordblinde elevers aktive deltagelse i tysk- og engelskundervisningen. Oplægget vil inddrage konkrete eksempler på anvendelsen af læse- og skriveteknologi i fagene samt på brugen af strategier i det mundtlige og skriftlige arbejde

Kl. 12.00-12.30: Besøg forlagenes stande

Kl. 12.30-13.10: Frokost

Kl. 13.10-14.30: Inspirationsoplæg v/ efterskolelærer Mette Hansen

Mette Hansen, der er efterskolelærer, vil give et indblik i, hvilke elever hun møder i sin dagligdag på en ordblindeefterskole. Hvilke udfordringer er det, eleverne møder med, og hvordan kan man arbejde kompenserende med fagene tysk og engelsk? Hvordan kan man gribe fagene an, når eleverne ofte har givet op på forhånd? Med billeder og små videoer vil Mette give et indblik i hverdagen og typiske arbejdsmetoder i fagene

Kl. 14.30-14.45: Kaffepause – besøg forlagenes stande

Kl. 14.45-15.45: Oplæg, Workshop v/ efterskolelærer Mette Hansen

Kl. 15.45-16.00: Afslutning og tak for i dag

Vi glæder os til at møde jer til Sproglærernes dag.

Anvendelse

Dagen vil bestå af praksisnære inspirationsoplæg.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Marianne Vincent Ancker
Marianne Vincent Ancker Konsulent
Tilmeld kursus
15. september 2020 - Odense M
Forløb