Sproglig bevidsthed i matematikundervisningen

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan skabe sprogblik bevidsthed i din undervisning ved at inddrage elevernes egne forforståelser og tankegange om matematik

Tilmeld kursus

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og matematiklærere i indskolingen og på mellemtrinnet.

Formål

  • At få indblik i børns forforståelse og tankegange om matematik.
  • At få inspiration til at arbejde med den sproglige dimension i matematikundervisningen.
  • At få viden om arbejdshukommelse i relation til faglige begreber i matematik.

Indhold

Børn gør sig i en tidlig alder mange erfaringer og tanker om matematiske begreber og sammenhænge. Det er afgørende, at vi (forældre, lærere og pædagoger) har indsigt i disse forforståelser og tankegange for at kunne tage udgangspunkt i, hvor børnene er, og for at kunne forstå, hvordan de tænker matematik.

På kurset arbejdes der med, hvordan vi gennem fokus på den sproglige dimension kan få indblik i børnenes egne forestillinger og tanker. Der kommer bud på, hvordan det kan integreres i undervisningen.

Områder vi berører: hjernen, arbejdshukommelse, faglige begreber, hverdagserfaringer, forforståelse, spil, sprog og billeder.

Anvendelse

Praktisk anvendeligt og til inspiration.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

12. november 2019 - Odense M

Forløb