Sproglig, kropslig og social opmærksomhed i børnehaveklassen

Kursus

Kropslig hukommelse og sprog - Et kursus i at kombinere det sansende, legende og sociale i læringsprocessen, som effektiv grobund for læringsmotivation, sprog og fællesskab.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Kropslig deltagelse og et trygt fællesskab er altafgørende for børns motivation og sprogtilegnelse. En eksperimenterende, sansende proces krydret med sociale aktiviteter holder børns hjerner vågne og baner vej til øget sproglig og social opmærksomhed.

Bøger, nye ord og bogstaver huskes langt lettere, når vi inddrager kroppen i sprogaktiviteterne. Ligesom sproget og historierne med fordel kan pakkes ind i samarbejds- og sanselege, med fokus på rolige stunder og opmærksomhed, så sprogaktiviteter opleves som sjove og meningsfulde.

På dette kursus, via en blanding af teori og lette, konkrete øvelser (til frivillig afprøvning) ser vi på, hvordan vi kan kanalisere sproget igennem krop og sanser og gøre det sjovere for børnene at møde bl.a. sprog, skriftsprog, tal og former. Vi gør den dialogiske læsning mere 'kropsdialogisk', leger os fysisk igennem alfabetet og udfordrer børnenes fantasi og nysgerrighed gennem fortælling, koblet på legende aktiviteter der fremmer motivation og hukommelse.

Børns grundmotorik og ikke mindst deres omsorg for hinanden udfordres i disse år af en øget digital kultur, til trods for at fællesskab og motorik er vigtige betingelser for børns robusthed, samt sproglige, fysiske, mentale og sociale udvikling.

Kursets deltagerne stifter bekendtskab med en stribe let brugbare aktiviteter, og får materialer med hjem, der er nemme at bruge med klassen efterfølgende.

Oplægsholder Lotte Salling er fag- og børnebogsforfatter, med erfaring fra hundredevis af oplæsnings- og sprogprojekter på skoler og institutioner gennem de sidste 20 år.

Der vil bl.a. blive brugt eksempler fra følgende titler: Alfabet-atlet, Tal-atlet, Aktive fortællinger, Stjernestunder, Aktive eventyr, Lyt til løven, Spring sproget frem, Rems og hop, Snakkepakker, Familien op og ned m.fl.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere.

Formål

Sprogtilegnelse – gennem kropslige og sociale aktiviteter

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb