Sprogprøven - ny sprogvurdering i børnehaveklassen

Kursus

Inspiration til tilrettelæggelse og opfølgning på den nye sprogvurdering i børnehaveklassen målrettet elever fra udsatte boligområder

Tilmeld kursus

Målgruppe
Børnehaveklasseledere fra skoler i udsatte boligområder, som er underlagt den nye lovgivning samt alle børnehaveklasseledere, der ønsker at hente inspiration i dette nye sprogvurderingsmateriale.


Formål
Et af initiativerne i regeringens parallelsamfundsudspil er at indføre obligatoriske sprogprøver i 0. klasse. Prøven skal indføres på skoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i udsatte boligområder, der har været på infrastrukturlisten inden for de seneste tre år.
Formålet er at styrke elevernes sprog, så de i 1. klasse har de nødvendige sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres skolegang.


Indhold
Indsatsen vil bestå af sprogprøver, sprogstimuleringsforløb og en forældreindsats, der samlet set skal styrke elevernes sproglige forudsætninger.

De nye sprogprøver er bygget op af sprogstimulerende lege, der gennemføres samlet i klassen, så børnene kommer på banen og får styrket deres sprog ved at høre, hvad de andre børn siger. Samtidig tages presset af børnenes skuldre, fordi prøverne gennemføres, så hver enkelt elev ikke skal afsides og testes. Den legende tilgang er i tråd med fællesmålene for undervisningen i børnehaveklassen. Samtidig er prøverne tilrettelagt, så de inspirerer til aktiviteter inden for de emner, som eleverne alligevel skal igennem i løbet af børnehaveklassen i forhold til Fælles Mål.

Kursusdagene vil tage afsæt i følgende emner:

 •  Introduktion til onlinematerialer på EMU:
 • Onlineværktøjer til sprogvurdering
 • Inspiration til generel sprogvurdering
 • Anbefalinger til målrettet stimulering
 • Manualer, øvelser og aktiviteter
 • Børns sproglige udvikling
 • Sprog i børnehaveklassen
 • Sprogstimulering:
 • Dialogbaserede samtaler
 • Filosofi med børn
 • Vurdering af børns sprog
 • Sprogvurdering via leg
 • Fra sprogvurdering til målrettet sprogstimulering
 • Målrettet sprogstimulering i hjemmet


Anvendelse
På kurset kombineres teoretiske oplæg og introduktioner med praksisøvelser der viser, hvordan man kan arbejde med teknikker og værktøjer med fokus på sprogvurdering og - stimulering i den daglige undervisning i børnehaveklassen

Hanne Gregersen Kursussekretær
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb