Styrkebaseret undervisning med VFL og elevernes læringsmindset for øje

Kursus

Få inspiration til en styrkebaseret tilgang til danskfaget og til hvordan VFL kan komme i spil i praksis

Tilmeld kursus

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet og udskolingen – kan være relevant for indskolingslærere.

Formål

Få inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med udvikling af feedbackkultur med fokus på motivation og læringsstrategier i egen praksis.

Indhold

Hvordan kan en styrkebaseret og mindset tilgang i danskfaget med afsæt i Vurdering for Læring være med til at styrke elevernes fagfaglige sprog? På kurset vil du med fokus på praksis få ideer, viden og indsigt i Vurdering for Læring, og i betydningen af at anvende styrkepædagogik med det sigte at styrke elevernes læringsmindset.

Anvendelse

Til inspiration og praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

23. oktober 2019 - Vejle

24. oktober 2019 - Odense M

Forløb