Takt, melodi og trivsel

Udsatte og særligt sårbare børn har særlig stort udbytte af et målrettet arbejde med musiske udtryk i fællesskab med alle elever i klassen.

Indskolingens elever spænder over et stort kompetencegab. Børn med forskellige kognitive, emotionelle og/eller sociale vanskeligheder kan hjælpes til forbedret læring og trivsel gennem proaktivt arbejde med musik og kropslighed.

Kurset klæder dig på til at skabe aktiviteter, der tager udgangspunkt i mulighederne og grænserne for det udsatte og sårbare barn i klassen, så barnets stemme, krop og glæde indgår på lige fod med klassens andre elever.

Udsatte børn har i særlig grad gavn af det tilpassede arbejde med musiske udtryk i styrede fællesskaber. Alt for ofte lander fokus på svaghederne i færdigheder og kompetencer i de store fag såsom matematik, dansk og fremmedsprog. Ved at bruge musik som aktivitet, skifter børnene arena og arbejder med at (gen-)opbygge tillid og trivsel med klassens læringsfællesskab.

Udsatte børn drager i særlig grad nytte af arbejdet med at:
- bruge sin krop til at udtrykke sig,
- at følge en rytme
- synge med på fælles sange
- spejle sig i andre
- skabe sit eget udtryk og lytte til andres.

I processen med eleverne samler medarbejderne op på elevernes styrkesider og dokumenterer dem som farvestrålende bobler på klassens væg eller opslagstavle.

Med fra kurset får du en konkret procesbeskrivelse og undervisningsplan, så du let og med begrænset forberedelse kan starte et værdiskabende bidrag, uanset om du er pædagog, lærer, inklusionsvejleder eller AKT-ansvarlig.

Malene og Randi er selv praktikere og har udviklet og gennemført forløbet på Kærbyskolen i Aalborg i samarbejde med Aalborg Kulturskole.

Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.