Tal sammen om dansk! Feedback og dialogisk undervisning i danskfaget

Kursus

Danskfagets kerneområder understøttes af formativ feedback og dialogisk undervisning. Få konkrete, praksisnære ideer og øvelser til dialogisk undervisning og feedback.

Tilmeld kursus

På dette kursus får du en kort indføring i hvad dialogisk undervisning er, og hvordan det kan komme i spil i danskfaget.
Vi ser også på, hvordan vi konkret gennem øvelser, dialoger og forløb kan styrke danskfagets indhold og kompetencer.


Målgruppe

Dansklærere i grundskolen og andre der har interesse i feedback og dialogisk undervisning i danskfaget


Formål

Kurset er praksisnært og har fokus på hvordan dialogisk undervisning og formativ feedback kan bruges til at styrke danskfaget


Anvendelse

Praktisk anvendeligt og inspirerende

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
30. januar 2020 - Vejle
31. januar 2020 - Odense M
Forløb