Tal sammen om dansk! Feedback og dialogisk undervisning i danskfaget

Kursus

Danskfagets kerneområder understøttes af formativ feedback og dialogisk undervisning. Få konkrete, praksisnære ideer og øvelser til dialogisk undervisning og feedback.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

På dette kursus får du en kort indføring i hvad dialogisk undervisning er, og hvordan det kan komme i spil i danskfaget.

Vi ser også på hvordan vi konkret gennem øvelser, dialoger og forløb kan styrke danskfagets indhold og kompetencer

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrin/udskoling og andre der har interesse i feedback og dialogisk undervisning i danskfaget

Formål

Kurset er praksisnært og har fokus på hvordan dialogisk undervisning og formativ feedback kan bruges til at styrke danskfaget

Anvendelse

Praktisk anvendeligt og inspirerende

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Tilmeld kursus

Forløb