Temabaseret idrætsundervisning – har dine elever (Be)greb om idræt?

Kursus

Temaer i idrætsundervisningen kan være svære at inddrage. Heldigvis er der udgivet et undervisningsmateriale, som kan understøtte lærere og elever i arbejdet med temaer.

Tilmeld kursus

Målgruppe
Idrætslærere i overbygningen.


Formål
At klæde idrætslærere på til at arbejde med temabaseret idrætsundervisning, så det giver mening for både lærere og elever.
Med afsæt i elevmaterialet (Be)greb om idræt? samt den tilhørende lærervejledning er formålet med kurset nærmere bestemt at understøtte idrætslærerens arbejde med temaer i idrætsundervisningen, og særligt arbejdet med kompetenceområderne "Idrætskultur og relationer" og "Krop, træning og trivsel".

Ligeledes vil vi fokusere på, hvordan man bedst muligt understøtter elevernes arbejde med temaer i idrætsundervisningen og til afgangsprøven. Ved brug af elevmaterialet (Be)greb om idræt? introduceres eleverne til, hvad viden i idrætsfaget er og kan være og understøtter deres tilegnelse af idrætsfaglige begreber og et nuanceret sprogbrug omkring idræt - dette fokus vil vi også stille skarpt på hvordan man inddrager temafaglig teori i idrætsundervisningen på en god måde, så det understøtter det indholdsområder, der er genstand for idrætsundervisningen.


Indhold
Vi kommer overordnet til at arbejde ud fra spørgsmålene:

  • Hvad er temaer og hvordan sikrer man sig at de er fagligt relevante, håndtérbare at arbejde med og ikke mindst meningsfulde for både elever og lærere?
  • Du vil få viden om de gode temaer og en masse eksempler og idéer til temaer.
  • Hvordan inkorporerer man temaer i sin årsplan, så den temafaglige del af idrætsundervisningen bliver tydelig for både kollegaer og elever?
  • Du vil få udarbejdet konkrete temabaserede årsplaner, som er tilpasset netop din skole og klassetrin.
  • Hvordan arbejder man med temaer i idrætsundervisningen i løbet af året?
  • Du vil få konkret inspiration til arbejdet med temaer i idrætsundervisning ved at afprøve det på egen krop.
  • Hvordan kan man understøtte elevernes arbejde med temaer ift. afgangsprøven?

Du vil få konkrete idéer og eksempler på hvordan man kan vejlede eleverne om temaer ift. praksisprogrammet.


Anvendelse
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem korte præsentationer, dialog, refleksion, afprøvning af konkret temabaseret idrætspraksis på gulvet og udvikling af din idrætsundervisning, så du tager hjem med konkrete produkter.

Hanne Gregersen Kursussekretær
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb