Udvikling af fælles feedbackkultur - vurdering for læring i kulturfagene

Kursus

Bliv klædt på til hvordan du kan arbejde med feedback, elevinvolvering og motivation med udgangspunkt i metoden Vurdering for Læring i kulturfagene

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, der underviser i kulturfagene

Formål

Få inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med udvikling af feedbackkultur med fokus på motivation og læringsstrategier i egen praksis.

Indhold

Dagen vil veksle mellem inspirationsoplæg, refleksionsøvelser mm. ift. udvikling af egen praksis. Afslutningsvis vil der være tid til at arbejde med at indtænke elementer fra dagene i eget didaktisk design for et kommende undervisningsforløb.

Vurdering for læring (VFL) er en metode fra Norge, der giver mulighed for at arbejde med feedback i klasserummet - særligt undervejs i læreprocessen. VFL er en metode, der er elevinvolverende og tager afsæt i arbejdet med læringsmål og succeskriterier. Når eleverne involveres bliver de til aktive medspillere, og deres evne til at opnå nye kundskaber, færdigheder og forståelse styrkes. Eleverne får udviklet deres evner til at involvere sig i selvrefleksion og til at identificere næste og nye skridt i deres egen læreproces, så denne bliver både synlig og motiverende. VFL er derfor et redskab, der kan bruges på alle klassetrin, i alle fag og på alle niveauer i arbejdet med eleverne.

På disse dage arbejder vi med de grundlæggende elementer ligesom redskaber og skabeloner præsenteres, som er velegnet i kulturfagene – lige til at tage med hjem til brug i den daglige undervisning.

Anvendelse

Vi arbejder praksisnært med øvelser og skabeloner, som du kan bruge i din egen praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

3. december 2019 - Odense M

4. december 2019 - Vejle

Forløb