Udvikling af fælles feedbackkultur - Vurdering for Læring i kulturfagene

Kursus

Bliv klædt på til hvordan du kan arbejde med feedback, elevinvolvering og motivation med udgangspunkt i metoden Vurdering for Læring i kulturfagene.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Vurdering for Læring(VFL) er en metode fra Norge, der giver mulighed for at arbejde med feedback i klasserummet - særligt undervejs i læreprocessen. VFL er en metode, der er elevinvolverende og tager afsæt i arbejdet med læringsmål og succeskriterier.

Når eleverne involveres bliver de til aktive medspillere, og deres evne til at
opnå nye kundskaber, færdigheder og forståelse styrkes. Eleverne får udviklet deres evner til at involvere sig i selvrefleksion og til at identificere næste og nye skridt i deres egen læreproces, så denne bliver både synlig og
motiverende. VFL er derfor et redskab, der kan bruges på alle klassetrin, i
alle fag og på alle niveauer i arbejdet med eleverne.

Konkrete redskaber 

Dagen vil veksle mellem inspirationsoplæg, refleksionsøvelser m.m. i forhold til udvikling af egen praksis.

På dagen arbejder vi med de grundlæggende elementer ligesom redskaber og skabeloner præsenteres, som er velegnet i kulturfagene - lige til at tage med hjem til brug i den daglige undervisning. Eksempler fra egen praksis præsenteres af Lotte Koefoed-Hansen.

Afslutningsvis vil der være tid til at arbejde med at indtænke elementer fra
dagene i eget didaktisk design for et kommende undervisningsforløb.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
22. april 2020 - Odense M
23. april 2020 - Vejle
Forløb