Undersøgende matematik - KiDM-projektet i praksis

Kursus

Med udgangspunkt i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik) udforskes undersøgende matematik i din klasse. Hvilke udfordringer er der og hvordan mødes disse på en konstruktiv måde.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

På kurset vil der være vekselvirkning mellem modeller for undersøgende og dialogisk undervisning og praktiske afprøvninger ud fra hjemmesiden www.KiDM.dk

Vi arbejder med forskellige typer af undersøgende aktiviteter med udgangspunkt i de matematiske kompetencer og de tre stofområder: tal, geometri og statistik.

Intentionen er at udvikle egne undersøgende aktiviteter eller forløb, som afprøves med efterfølgende refleksion og erfaringsudveksling til sidste kursusgang.

Målgruppe

Fortrinsvis matematiklærere på mellemtrinnet og afsluttende trin.

Formål

At blive inspireret til at undervise mere undersøgende og dialogisk i matematik.

Anvendelse

Kurset er et inspirationskursus med efterfølgende afprøvning af konkrete ideer i egen undervisning.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Tilmeld kursus

Forløb