Undervisningsfag i matematik 1.-10. klassetrin, Odense Kommune

Kursus

Kompetencegivende undervisningsfag i matematik tilrettelagt som et komprimeret forløb, der sigter mod en kompetencemålsprøve i faget.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring i matematik.

Indhold

Undervisningsfaget matematik er opdelt i to specialiseringer hhv. 1. – 6. klasse og 4. – 10. klasse.
Det matematikfaglige uddannelsesforløb er bygget op, så der er tre matematikfaglige perspektiver og tre matematikdidaktiske perspektiver. Der vil blive sat fokus på matematikundervisningens praksis på 1. – 10. klassetrin, og det vil være muligt at inddrage sin egen praksis.

Det komprimerede undervisningsfag i matematik består af to aldersspecialiseringer med hver sine kompetencemål og hver sin kompetencemålsprøve. Undervisningen på det komprimerede forløb retter sig mod begge specialiseringer. Deltageren tilkendegiver ved tilmeldingen til enten Undervisningsfag i matematik 1.-6. klassetrin eller Undervisningsfag 4.-10. klassetrin, hvilken specialisering han eller hun ønsker at gå til kompetencemålsprøve i.

Dato og tid:

Undervisningen foregår fredage i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30 i perioden fra ultimo august 2020 og afsluttende med kompetencemålsprøve i juni 2021. Der er i alt 120 timers undervisning samt vejledning og prøve.

Tilmeld kursus

Forløb