Valgfag i musik - update!

Kursus

Med de nye bekendtgørelser, læseplaner og vejledninger i musik, er der behov for at opdatere, inspirere og hjælpe hinanden til at kunne håndtere det nye toårige valgfag i musik på bedste vis.

Tilmeld kursus

Det er obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse ? heraf er musik en mulighed. Valgfaget i musik afsluttes med en obligatorisk praktisk/mundtlig prøve. Der åbnes tillige op for muligheden af et tættere samarbejde med fx erhvervsskoler og musikskoler.

I denne forbindelse er der kommet nye bekendtgørelser, læseplaner og undervisningsvejledninger i musik, så der kan være behov for at opdatere, inspirere og hjælpe hinanden til at kunne håndtere det nye toårige valgfag og den afsluttende prøve i musik på bedste vis.

På dette kursus vil der overvejende være fokus på 3 temaer i den forbindelse:

  • Vi ser nærmere på de nye bekendtgørelser, læseplaner og undervisningsvejledninger
  • Hvad findes der af gode læremidler og musikressourcer, som kan hjælpe os med at nå fagmålene og skabe motivation?
  • Hvordan forbereder og afvikler vi prøven?

På kurset vil der også blive afsat tid til at arbejde kort i grupper med henblik på at dele best practice ? så deltagerne får mulighed for

  • at dele erfaringer/spørgsmål i forbindelse med prøveafvikli
  • at få inspiration til gode valgfagsbeskrivelser i forbindelse med valgfagstilbud i musik
  • at synliggøre en god linje igennem skolens musikundervisning ? fra den obligatoriske musikundervisning til det toårige valgfag ? så rekrutteringen til valgholdsmusik gives de bedste vilkår


Målgruppe

Undervisere på det toårige praktisk/musisk musikvalgfag i 7.-8. klasse


Formål

Kursets mål er at inspirere musiklærere, der skal undervise og føre til prøve i valgfaget musik


Anvendelse

Målrettet praksis

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

24. februar 2020 - Odense M

25. februar 2020 - Vejle

Forløb