Vejen frem mod bedre undervisning med 21. skills - udvikling af stærke kompetencer

Kursus

Kom målrettet, overkommeligt og meningsfuldt i gang med at styrke elevernes kompetencer. Udnyt det bedste i den undervisning du leverer i dag og bliv en bedre underviser i morgen!

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Kurset tager afsæt i CFU?s udlægning af 21st skills, som du kan se mere på: www.21skills.dk

Du vil blive præsenteret for en måde at arbejde med 21st skills på, der tager udgangspunkt i den gode undervisning du leverer i dag. Fokus er på, at arbejde med øvebaner for udvikling af 21st skills på en måde hvor du ikke drukner i helt nye metoder eller genopfinder den dybe tallerken. Der stilles skarpt på meningsfuldhed, redidaktisering af eksisterende undervisningsmateriale, på åbne sekvenser og på den nødvendige systematik der gør, at både elever og lærere løbende bliver dygtigere til at håndtere innovative undervisnings- og læreprocesser.

På kurset kommer du under huden på kompetencerne og får blik for, på hvilke niveauer disse kompetencer kan indgå i den didaktiske planlægning.

21st skills - eller kompetencer i det 21. århundrede - er en række væsentlige kompetencer, som bl.a. forskningsinstitutioner, uddannelsespolitiske aktører, undervisere og store virksomheder har identificeret som værende afgørende at beherske for at øge livsduelighed og indgå kompetent på fremtidens arbejdsmarkedet. Disse kompetencer er:

  • Kollaboration
  • Problemløsning og innovation
  • Videnskonstruktion
  • Kompetent kommunikation
  • Selvevaluering
  • It og læring

Kompetencerne er ikke 'noget nyt'. Det nye er, at alle - uden undtagelse - får brug for at have stærke 21st skills i fremtiden. Det man kan spørge sig selv om, om eleverne møder nok innovativ undervisning til for alvor at udvikle stærke 21st skills?

På kurset, som er en opfølgning på kursusrækken 21.skills -udvikling af stærke kompetencer, og videre med 21.skills, tilsætter vi elementer af formativ feedback, problembaseret læring og designtænkning til erfaringerne med at integrere 21. skills i den daglige undervisning. Vi giver også inspiration til planlægningen af forløb med 21. skills sammen med teams og PLC.


Målgruppe

Undervisere der vil integrere 21st skills i undervisningen og som har afprøvet, eller er i gang med at afprøve dette.


Formål

Dette kursus er del 3 ud af en kursusrække på 3. Kurset følger op på aktionslæring / små prøvehandlinger og finpudser 21. skills med elementer fra formativ feedback, problembaseret undervisning og designtænkning samt giver gode bud på hvordan planlægning af dette kan ske i fagteams, årgangsteams eller som vejleder.


Anvendelse

Praktisk anvendeligt og inspirerende. Mulighed for netværksdannelse.

Hanne Reinhold Dinesen
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus
16. december 2019 - Odense M
Forløb