Vitaliserende projektorienteret undervisningsformer

Kursus

Hvordan kan der arbejdes didaktisk med vitaliserende projektarbejdsformer til gavn for elevernes faglig, sociale og personlige kompetencer i et dannelsesperspektiv

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere og pædagoger i grundskolen

Formål

Arbejde med og afprøvning af et læremiddel til projektorienteret undervisning og projektopgaven.

Indhold

Igennem de enkelte kursusgange arbejdes med at give indsigt i et konkret læremiddel, som har stilladserende elementer til forberedelses-, gennemførelses- og evalueringsfaserne til projektarbejde. Materialer understøtter processerne i at arbejde systematisk med projektorienteret undervisning og projektopgaven.

Kurset har et dobbelt fokus: Dels at få viden om og indsigt i læremidlet og dets funktion og dels at kunne formidle brugen af læremidlet til kolleger i egen praksis.

På kursusforløbets fire undervisningsdage lærer du om og eksperimenterer med materialet:

  • Præsentation af læremidlet
  • Vitaliseringspsykologiens modeller Vital og KvaS
  • Projektorienteret undervisning og arbejdsformer
  • Differentiering og deltagelsesbetingelser
  • Vejlederrollen
  • Aktionslæring

Anvendelse

I løbet af kursusdagene kommer du til at arbejde med videreudvikling af dine egne kompetencer i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere projektorienteret undervisning. Ligeledes fokuseres der på, at du kan vejlede og facilitere brugen af materialet i samarbejde med kolleger i egen praksis.

Anders Jensen
Anders Jensen Konsulent
Pia Bælum Christensen
Pia Bælum Christensen Konsulent
Tilmeld kursus
18. august 2020 - Odense M
20. august 2020 - Vejle
Forløb