Vurderingskultur i matematikundervisningen

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan udvikle din vurderingskultur i matematikundervisningen.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Dette kursus strækker sig over tre eftermiddage i efteråret 2020.

Kurset vil være tilrettelagt med udgangspunkt i at opbygge viden om feedback og vurdering i matematikfaget, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv. Vi vil se på, hvad forskningen siger om feedback og vurdering, om dialogisk undervisning og på, hvilke konkrete aktiviteter, strukturer og greb, man kan bruge i den daglige undervisning, for at opbygge en vurderingskultur, som har et fremadskuende sigte, og er en fast del af elevernes læring.

Der vil være fokus på afprøvning af øvelser og teknikker i egen praksis, samt sparring og videreudvikling fra gang til gang.

Det er en god idé at deltage flere matematiklærere fra samme skole, men man er også velkommen som solist.

Medbring computer og de undervisningsmaterialer, du bruger i din daglige undervisning.

Målgruppe

Matematiklærere og matematikvejledere.

Formål

  • At få konkrete ideer til at opbygge en formativ vurderingskultur i matematikundervisningen.
  • At afprøve elementer i egen undervisningspraksis mellem de tre kursusgange.
  • At sparre med andre matematiklærere om evalueringskultur og vurderingskultur i klasserummet.

Anvendelse

Praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Tilmeld kursus

Forløb