Merit

Find svar på dine spørgsmål om merit

Hvordan søger jeg merit?

Herunder finder du svar på spørgsmål, der omhandler merit. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en studievejleder. 

Som uddannelsessøgende finder du studievejlederen for dit ønskede studie på uddannelsens side. 

Du finder ansøgningsksemaet til meritvurderingen her.

Merit

Har du i forvejen bestået en videregående uddannelse eller dele af den, kan du søge om at få godskrevet dele af din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det kan for eksempel være enkelte eksamener eller hele semestre. Har du spørgsmål til, hvordan du søger merit, er du altid velkommen til at kontakte studievejlederen for den uddannelse, du vil søge ind på.
Du finder studievejlederen på siden for den uddannelse, du vil søge ind på. 

Hvis du får merit, er du fritaget for at gå til eksamen i det tilsvarende fag på UCL, og har du først fået merit, så må du ikke gå til eksamen i det tilsvarende fag. Du kan derfor ikke vælge at forsøge at forbedre din karakter i forhold til første gang, du tog faget.

På UCL's erhvervsakademiske uddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige de fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelseschef – i samarbejde med studievejlederen – der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen. I sådanne tilfælde bliver du kontaktet af studievejlederen forud for afgørelsen til en drøftelse af dine muligheder.

Får du medhold i din meritansøgning, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra UCL. I stedet vil der stå 'bestået' eller 'godkendt'. Dit tidligere opnåede resultat vil derfor ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på UCL.

Kun hvis fagelementerne i de sammenlignede fag er fuldstændig ens, kan karakteren fra det tidligere beståede fag, overføres til eksamensbeviset. Det er uddannelseschefen, der træffer afgørelse om, hvordan meritten skal fremgå af dit eksamensbevis.

Det faglige indhold og niveau i det fag, du har bestået, skal svare til det fag, du skal fritages for, ligesom omfanget af fagene skal modsvare hinanden.

Du kan finde ansøgningsskemaet til meritvurdering her på siden. Hvordan du søger merit afhænger af måden, du søger ind hos os på. 
Læs mere om hvordan du søger merit her

Ønsker du en vurdering af, om du er berettiget til merit på UCL, før du søger ind, skal du overholde disse tidsfrister:

Uddannelse med sommerstart

  • 1. juni for kvote 1
  • 15. februar for kvote 2

Uddannelse med vinterstart

  • 1. november for kvote 1 og kvote 2

Meritansøgning skal være modtaget senest:

Uddannelse med sommerstart

  • 22. marts for kvote 2
  • 5. juli for kvote 1

Uddannelse med vinterstart

  • 1. december for kvote 1 og 2

Sender du en ansøgning til den ønskede uddannelse inden for ansøgningsfristen, og vedhæfter du samtidig 'ansøgningsskema til meritvurdering', vil vi behandle din meritvurdering i forlængelse af vurderingen af din ansøgning. Dog kan meritvurderingen tage op til en måned.