Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Hvordan søger jeg merit?

Få styr på din meritansøgning

Find rundt i meritvurderings-proceduren

Hvis du søger ind på en uddannelse hos os via optagelse.dk, skal du

 • udfylde pkt. 9 i online-ansøgningsskemaet ”Beståede dele af en videregående uddannelse”
 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.

Hvis du søger ind på en vinterstart hos os via vores eget ansøgningsskema, skal du

 • klikke på 'Søg om optagelse' eal.dk under den relevante uddannelse
 • udfylde punktet ”Beståede dele af en videregående uddannelse” i ansøgningsskemaet
 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.

Søger du merit efter du er startet på uddannelsen, skal du

 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.

Søger du forhåndsmerit, skal du

 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.