Hvordan søger jeg merit?

Få styr på din meritansøgning

Find rundt i meritvurderings-proceduren

Hvis du søger ind på en uddannelse hos os via optagelse.dk, skal du

 • udfylde pkt. 9 i online-ansøgningsskemaet ”Beståede dele af en videregående uddannelse”
 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.

Hvis du søger ind på en vinterstart hos os via vores eget ansøgningsskema, skal du

 • klikke på 'Søg om optagelse' eal.dk under den relevante uddannelse
 • udfylde punktet ”Beståede dele af en videregående uddannelse” i ansøgningsskemaet
 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.

Søger du merit efter du er startet på uddannelsen, skal du

 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.

Søger du forhåndsmerit, skal du

 • vedhæfte ”Ansøgningsskema til meritvurdering”
 • vedhæfte studieordning eller fagplaner (eller links til disse) for tidligere beståede fag
 • vedhæfte en karakterudskrift eller et eksamensbevis for tidligere beståede fag.