MIT talent

Plads til en manchet.

MIT talent program

Info for MIT studerende

Hvad går talent programmet ud på ?

MIT talent programmet, som UCL tilbyder i samarbejde med Technology Denmark, handler om at du får mulighed for at udfolde dit faglige talent i samarbejde med udvalgte virksomheder.
Du får ekstraordinære oplevelser som konferencedeltagelse, mentoring og case-arbejde, ligesom du får udvidet dit virksomhedsnetværk og kendskab til IT- og teknologibranchen. Din deltagelse i talentprogrammet giver dig en udmærkelse og anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter, der vedlægges dit eksamenbevis.
Erhvervsorganisationen Technology Denmark står for at afvikle alle aktiviteter i programmet, der har til formål at give særligt talentfulde MIT studerende fra UCL ekstraordinære muligheder for at udvikle sig og få anerkendelse herfor.
Der er i hele 2019 plads til 11 deltagere i forløbet. I efterår 2019 er der plads til 5 nye deltagere.

De 5 udvalgte deltagere til efterår 2019 bliver inviteret til opstartsmøde 27/6, der foregår ved Tinderbox festivalen i Odense.

Technology Denmark er en almennyttig erhvervsforening, der arbejder med at udvikle, tiltrække og fastholde IT-talenter. Vores medlemmer er både virksomheder, uddannelsesinstitutioner (som f.eks. UCL) og kommuner.
Technology Denmark har indgået et samarbejde med UCL om talentprogrammet for at give særligt talentfulde og motiverede studerende mulighed for at udvikle sig yderligere.
Læs mere om Technology Denmark på technologydenmark.dk

Hvad får du ud af at deltage?

Mulighed for at udvide dit netværk og kendskab til branchen gennem virksomhedsbesøg og adgang til Technology Denmarks CEO-netværk.

Hjælp til at finde et relevant studiejob og praktiksted (ikke obligatorisk)

Talentudmærkelse og anerkendelse, som vedlægges eksamensbeviset.

“Med fede speakers, én-til-en samtaler om mine interesser og generelt fede arrangementer, har talentprogrammet givet mig en masse værktøjer og muligheder for at fordybe mig i det, jeg finder interessant”.
Citat Mathias, deltager i Tech Talent Program 2019/2019.

Du får således ekstraordinære muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt gennem konferencedeltagelse, konkurrencer, mentoring og lederudvikling. Herunder:

Proces og Kriterier for at blive optaget 

Alle studerende fra Medie og IT uddannelser kan ansøge om at være med i talent programmet.

I efterår 2019 er der plads til at ialt 5 studerende kan få en plads i talentprogrammet. Fordelt med :

1 studerende fra hver af grunduddannelserne Datamatiker, IT teknolog og Multimediedesigner. 2 studerende fra Top-up uddannelserne PBA Digital konceptudvikling. PBA Webudvikling, og PBA Softwareudvikling

Du ansøger her: (Link til ansøgningsformular)

Hvad er kriterierne for at blive optaget?
For at blive optaget på talent programmet skal du opfylde flg. kriterier:
1) Udviser god faglighed på din uddannelse i en eller flere discipliner.
( f.eks. Ved at  du har deltaget i og medvirket til et værdiskabende og kreativt projektresultat
2) Udviser gode samarbejdsevner gennem de projekter du har deltaget i.   
3) At du ikke giver op selvom der er udfordringer!
4) Du er nysgerrig efter og villig til at lære nyt!
5) Du begår dig på både dansk og engelsk. (Internationale studerende på UCL er undtaget danskkundskaber!).

Info for virksomheder

Jeg/vi kan brande mig over for en særdeles attraktiv gruppe af potentielt kommende medarbejdere.

Jeg/vi får mulighed for at rekruttere og komme i kontakt topstuderende (top 2%).

Jeg/vi bidrager til udvikling af de studerende, så vi får flere studerende og endnu højere kvalitet i undervisningen.  

Jeg/vi tager et medansvar og har mulighed for at tilbyde deres medarbejdere at bidrage til udviklingen af nyt IT-talent.

Interesseret? - Så kontakt Mette Bech-Nielsen, Technology Denmark