Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Overflytning, genindskrivning og merit

Bliv klogere på dine muligheder

Du kan søge om overflytning fra en tilsvarende uddannelse, genindskrivning på en uddannelse, du har været i gang med, og merit for kvalifikationer, du har fået fra tidligere uddannelser.

Læs mere om dine muligheder herunder.

Overflytning til UCL fra en tilsvarende uddannelse

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse hos UCL, hvis du går på en tilsvarende uddannelse et andet sted i landet.

Du skal have bestået dit første studieår

Du kan tidligst blive overflyttet, når du har bestået studieelementer svarende til første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt hos UCL. Er du pædagogstuderende, skal du have bestået forløbet Pædagogens grundfaglighed.

Overflytning sker fra modul- eller semesterstart

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Overflytning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, du søger ind på. Det er derfor en god idé at søge i god tid.

Ansøgningsskema skal sendes til UCL

Du skal udfylde vores ansøgningsskema, når du søger om overflytning til UCL.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en kopi af din studiejournal og en ansøgning. I ansøgningen skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema.

Kontakt studievejledning

Når du søger om overflytning til UCL, skal du kontakte en studievejleder på den uddannelse, du vil søge om overflytning til.

Administrationsbacheloruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen

Læreruddanelsen på Fyn

Læreruddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Odense:

Pædagoguddannelsen i Svendborg

Radiografuddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen i Odense

Socialrådgiveruddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Genindskrivning på en uddannelse

Du har mulighed for at søge om at blive genindskrevet på en uddannelse, hvis du i en periode har været udmeldt af uddannelsen og nu ønsker at genoptage den.

Du skal have bestået første studieår

Du skal have bestået studieelementer svarende til første år af uddannelsen for at blive genindskrevet.

Har du bestået studieelementer svarende til mindre end første år af uddannelsen, skal du søge optagelse via Den Koordinere Tilmelding (KOT).

Ansøgningsskema skal sendes til UCL

Du skal søge om at blive genindskrevet ved at udfylde vores ansøgningsskema. Derudover er der 3 forhold, du skal være opmærksom på:

  • Du skal vedhæfte en kopi af din studiejournal og en ansøgning, når du udfylder ansøgningsskemaet. I din ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at genoptage din uddannelse.
  • Du skal være særligt opmærksom, hvis din udmeldelse af uddannelsen skyldtes, at uddannelsen meldte dig ud pga. opbrugte eksamensforsøg eller manglende studieaktivitet. I disse tilfælde skal du i din ansøgning også redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet væsentligt forbedrede.
  • Du skal medsende en ansøgning om dispensation til nye eksamensforsøg, hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg til det modul, du ønsker at genoptage.

Genindskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, du søger ind på.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema.

Kontakt optagelsesvejledning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte UCL's Optagelseshotline.

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Merit

Du har mulighed for at søge om merit. Det kan du gøre på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.

UCL godkender i hvert enkelt tilfælde, eller også sker godkendelsen på baggrund af regler i studieordningen.

Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Får du merit for dele af uddannelsen, kan du ikke deltage i undervisningen, ligesom du ikke kan gå til prøven. På dit eksamensbevis vil prøven optræde som ”meriteret”. Hvis det er muligt, bliver karakteren overført.

Kontakt optagelsesvejledning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte UCL's Optagelseshotline.

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.