Overflytning, genindskrivning og merit

Bliv klogere på dine muligheder

Du kan søge om overflytning til UCL fra en tilsvarende uddannelse, genindskrivning på en uddannelse, du har været i gang med, og merit for kvalifikationer, du har fået fra tidligere uddannelser.

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse hos UCL, hvis du går på en tilsvarende uddannelse et andet sted i landet.

Du skal have bestået dit første studieår

Du kan tidligst blive overflyttet, når du har bestået studieelementer svarende til første studieår af uddannelsen, som den er tilrettelagt hos UCL. Er du pædagogstuderende, skal du have bestået forløbet Pædagogens grundfaglighed.

Overflytning sker fra modul- eller semesterstart

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Overflytning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, du søger ind på. Det er derfor en god idé at søge i god tid og senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal du være opmærksom på, at juli måned lægges oven i de 30 dage. 

Du skal som ansøger være opmærksom at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse, og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig at ansøgningen er sendt i tide.

Ansøgningsskema skal sendes til UCL

Du skal udfylde vores ansøgningsskema, når du søger om overflytning til UCL.
I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en kopi af en opdateret studiejournal og en motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet.
Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema.

Kontakt studievejledning

Administrationsbacheloruddannelsen i Odense

Automationsteknologuddannelsen i Odense

Autoteknologuddannelsen i Odense

Bioanalytikeruddannelsen i Odense

Byggekoordinatoruddannelsen i Odense

Bygningskonstruktøruddannelsen i Odense

Datamatikeruddannelsen i Vejle og Odense

Digital konceptudviklingsuddannelsen i Odense

E-handel

El-installatøruddannelsen i Odense

El-installatøruddannelsen i Vejle

Energiteknologuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Financial Controller-uddannelsen i Odense

Finansuddannelsen i Odense

Finansøkonomuddannelsen i Odense

Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Handelsøkonomuddannelsen i Odense

Handelsøkonomuddannelsen i Vejle

Innovation og entrepreneurshipuddannelsen i Odense

Innovation og entrepreneurshipuddannelsen i Vejle

International handel og markedsførings-uddannelsen i Odense

International Hospitality Managment-uddannelsen i Odense

IT-teknolog-uddannelsen i Odense

IT-Sikkerhed

Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense

Jordbrugsuddannelsen i Odense

Laborantuddannelsen i Odense

Laboratorie-, fødevare- og procesteknologuddannelsen i Odense

Logistikøkonomuddannelsen i Vejle

Læreruddanelsen på Fyn

Læreruddannelsen i Jelling

Markedsføringsøkonomuddannelsen i Odense

Multimediedesigneruddannelsen i Odense

Procesteknologuddannelsen i Odense

Procesteknologuddannelsen i Vejle

Produktudvikling og teknisk integration

Pædagoguddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Odense

Pædagoguddannelsen i Svendborg

Radiografuddannelsen i Odense

Serviceøkonomuddannelsen i Odense

Serviceøkonomuddannelsen i Vejle

Socialrådgiveruddannelsen i Odense

Socialrådgiveruddannelsen i Vejle

Softwareudviklingsuddannelsen i Vejle og Odense

Sport Management-uddannelsen i Odense

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

VVS-installatøruddannelsen i Odense

Webudviklingsuddannelsen i Odense

Kontaktpersoner

Hanne Søndergaard er studievejleder på nedenstående uddannelser og har træffetider mandag kl. 9-12, onsdag kl. 10-13 samt fredage (d. 7/2, 6/3, 1/5 og 29/5) kl. 10-12

 • IT Teknolog+ ENG
 • Procesteknolog
 • Jordbrug
 • Jordbrugsteknolog
 • Byggekoordinator
 • Bygningskonstruktør+ ENG
 • Laborant

Hanne Søndergaard Studie- og SPS-vejleder

Susanne Skov Nielsen er studievejleder på nedenstående uddannelser og har træffetider onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • El-installatør SEE og BOU
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom+ ENG
 • International Hospitality Management+ ENG
 • Produktudvikling og teknisk integration
 • VVS-installatør
 • Energiteknolog
 • Handelsøkonom
 • Sport Management 
 • Innovation og Entrepreneurship+ ENG
 • International Handel og markedsføring+ ENG

Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder

Pierre Krabbe Christiansen er studievejleder på nedenstående uddannelser og har træffetider mandag og tirsdag kl. 10-13, samt fredage (d. 21/2, 13/3, 3/4, og 12/6) kl. 10-13:

 • Multimediedesigner
 • Digital konceptudvikling
 • Webudvikling
 • Markedsføringsøkonom+ ENG
 • IT-Sikkerhed
 • E-Handel

Pierre Krabbe Christiansen Studievejleder

Susanne Bøg Mortensen er studievejleder på nedenstående uddannelser og har træffetider onsdag kl. 9-12, torsdag kl. 10-13 samt fredage (d. 28/2, 27/3, 17/4 og 26/6) kl. 10-12. 

Maj-Britt Sandgaard er også studievejleder på Administrations bachelor.

 • Finansøkonom
 • Financial Controller
 • Finans
 • Økonomi og IT
 • Administrations Bachelor

Susanne Bøg Mortensen Studievejleder

Du har mulighed for at søge om at blive genindskrevet på en uddannelse, hvis du i en periode har været udmeldt af uddannelsen og nu ønsker at genoptage den.

Du skal have bestået første studieår

Du skal have bestået studieelementer svarende til første år af uddannelsen for at blive genindskrevet.

Har du bestået studieelementer svarende til mindre end første år af uddannelsen, skal du søge optagelse via www.optagelse.dk.

Selvom du skulle blive tilbudt en studieplads igennem www.optagelse.dk, kan du alligevel ikke indskrives, hvis:

 • Du skal have merit, og der ikke er en ledig studieplads på det trin af uddannelsen, som du skal starte på.
 • Du opbrugte alle prøveforsøg ved din tidligere indskrivning på uddannelsen og ikke kan opnå en dispensation.
 • Der ikke er forløbet 5 måneder fra den seneste udskrivning på uddannelsen og til det nye starttidspunkt.

Ansøgningsskema skal sendes til UCL

Du skal søge om at blive genindskrevet ved at udfylde vores ansøgningsskema. Du skal som ansøger være opmærksom at semester/modulstart kan variere fra uddannelse til uddannelse, og fra årgang til årgang. Du bør derfor undersøge dette, så du sikrer dig at ansøgningen er sendt i tide. Derudover er der 4 forhold, du skal være opmærksom på:

 • Du skal vedhæfte en kopi af en opdateret studiejournal og en motiveret ansøgning, når du udfylder ansøgningsskemaet. I din motiverede ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at genoptage din uddannelse.
 • Du skal være særligt opmærksom, hvis din udmeldelse af uddannelsen skyldtes, at uddannelsen meldte dig ud pga. opbrugte eksamensforsøg eller manglende studieaktivitet. I disse tilfælde skal du i din motiverede ansøgning også redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet væsentligt forbedrede.
 • Genindskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, du søger ind på. Det er derfor en god idé at søge i god tid og senest 30 dage før semester/modul-start. Søges der op til sommerpausen skal du være opmærksom på, at juli måned lægges oven i de 30 dage
 • Genindskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, du søger ind på, og at der er forløbet 5 måneder fra den seneste udskrivning og til det nye starttidspunkt.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema.

Kontakt optagelsesvejledning

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på den uddannelsen, som du ønsker at blive genoptaget på. Se mere her.

Du har mulighed for at søge om merit. Det kan du gøre på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.

UCL godkender i hvert enkelt tilfælde, eller også sker godkendelsen på baggrund af regler i studieordningen.

Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Får du merit for dele af uddannelsen, kan du ikke deltage i undervisningen, ligesom du ikke kan gå til prøven. På dit eksamensbevis vil prøven optræde som ”meriteret”. Hvis det er muligt, bliver karakteren overført.

Overblik over meritafgørelser på UCL's uddannelser

Via nedenstående link kan du få et overblik over antal og typer sager vedr. meritafgørelser på UCL's uddannelser.

Afgørelser om merit.

Læs mere om merit.