Vigtig sikkerhedsinformation

Vær opmærksom på nedenstående sikkerhedsaspekter vedrørende arbejdet med MR-skannere, før du sender din ansøgning til Radiografuddannelsen.

Som radiografstuderende vil du i løbet af uddannelsen skulle arbejde med en såkaldt MR-skanner (Magnetisk Resonans skanner), når du er i klinisk uddannelse (praktik) på et hospital.

Det er helt ufarligt, og uden nogen form for sundhedsrisiko, for en person at arbejde med MR-skannere, men på grund af MR-skannerens meget kraftige magnetfelt, kan det være forbundet med en alvorlig sikkerhedsrisiko, hvis du har:

  • Pacemaker eller ICD-enhed
  • Øre-implantater
  • Hjerneopereret
  • Neurostimulatorer
  • Insulinpumper
  • Metal-splinter i øjne
  • Granatsplinter i kroppen
  • Andre metaller eller ledninger indopereret i kroppen

Personer, der har en eller flere af ovenstående eksempler i kroppen, må ikke opholde sig i selve MR-skannerrummet, før det er undersøgt, hvilket materiale/type der er tale om.

Det er dog muligt at varetage de øvrige arbejdsopgaver i MR-afdelingen, som foregår uden for selve MR-skanner rummet.

Det vil sige, at der også kan være en begrænsning i forhold til hvor og med hvilke arbejdsopgaver, du kan arbejde som radiograf efter afsluttet uddannelse.

Det er vigtigt, at du overvejer disse begrænsninger allerede før du søger ind på Radiografuddannelsen.

For at uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge et eventuelt individuelt studieforløb, er det tvingende nødvendigt, at der fremskaffes (og fremvises) dokumentation for de implantater eller andre metalobjekter, der er i kroppen (dvs. navn, model og type). Først herefter kan det besluttes, under hvilke forholdsregler du må arbejde i en MR-afdeling.

Har du brug for yderligere vejledning kan du kontakte uddannelseslederen på Radiografuddannelsen i Odense Katrine Borg-Hansen på kabo1@ucl.dk eller 4022 8746.