Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Administrationsbachelor

Professionsbachelor

Vil du skabe de ideer, der skal udvikle vores samfund? Og vil du være med til at gøre dem til virkelighed? Så bliv administrationsbachelor.

Bliv en afgørende medspiller for velfærdssamfundets udvikling

Med administrationsbacheloruddannelsen får du en faglig robusthed inden for kommunikation, projektstyring, jura og økonomi.

Du bliver klædt på til at tænke i nye løsninger, effektivisering og kvalitetssikring.

De evner bliver der i høj grad brug for på din fremtidige arbejdsplads. Hvad enten den bliver i en kommune, et ministerium, en region, EU eller en privat virksomhed.

En uddannelse tæt på dit kommende job

Uddannelsen er meget tæt på det arbejdsliv, der venter dig som uddannet administrationsbachelor.

I løbet af uddannelsen har du 5 måneders praktik, og du laver flere projektforløb med fx kommunale forvaltninger, institutioner og organisationer.

Professionsbachelor i offentlig administration

Efter 3½ års uddannelse kan du kalde dig professionsbachelor i offentlig administration.

Administrationsbacheloruddannelsen kan også tages som netbaseret uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Administrationsbacheloruddannelsen består af 13 moduler. 4 af dem er valgfrie. Det giver dig gode muligheder for at skabe din egen uddannelsesprofil.

Det første 1½ år af uddannelsen har du et grundforløb.

Herefter specialiserer du dig i et helt år, inden du bl.a. slutter af med praktik og dit bachelorprojekt.

Administrationsbacheloruddannelsen er bygget op over 13 moduler, der hver varer ca. 10 uger. Hvert modul har et selvstændigt tema.

Obligatoriske moduler

Det første 1½ år har du et obligatorisk grundforløb med 6 moduler, der er bygget op omkring 4 kerneområder:

 • Administration - inkl. sagsbehandling og opgaveløsning.
 • Borger og demokrati – inkl. demokratiudvikling og borgerinvolvering.
 • Politik og policy – inkl. forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger.
 • Kvalitet og innovation – inkl. innovativ opgaveløsning.

Det sidste år på uddannelsen har du 3 obligatoriske moduler, der inkluderer praktik og bachelorprojekt.

Skab din egen profil via valgmoduler

På 7.-10. modul kan du vælge 4 valgmoduler inden for vidt forskellige kompetence- og fagområder.

Modul 9 og 10 består af en række sammenhængende moduler. Vi anbefaler, at du vælger moduler, der hører sammen.

Valgmodulerne ligger fx inden for nedenstående beskæftigelsesområder:

 • Sundhed og Velfærd.
 • Økonomi og styring.
 • Innovation og udvikling.
 • Beskæftigelsesindsats.
 • Human ressources (HR).
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning.
 • Politik og analyse.
 • Juridisk sagsbehandling.
 • Skatte- og afgiftssystemet.

Læs og se videoer om valgmodulerne på Administrationsbacheloruddannelsen i Odense.

Internationale muligheder

Du kan både komme på praktik- og studieophold i udlandet i forbindelse med, at du tager administrationsbacheloruddannelsen.

Du kan komme på udlandsophold i din studietid på 3 måder:

 • Et studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution.
 • Et praktikophold i en offentlig eller privat virksomhed.
 • Studietur til Bruxelles.

Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, der fx udbyder ”Bachelor of public administration”.

Du kan komme på studieophold på 4. semester i forbindelse med valgmodul 7 og 8 og/eller på 5. semester i forbindelse med valgmodul 9 og 10.

Studieopholdene kan fx have en varighed på 15 ECTS, 30 ECTS (et semester) eller maksimalt op til 60 ECTS-point, som svarer til et studieår. Dog anbefales det, at du planlægger et studieophold af min. 30 ECTS over et helt semester.

Du skal have en forhåndsgodkendelse af studieforløbet i udlandet fra UCL, så der er sikkerhed for, at det er relevant ift. administationsbacheloruddannelsen.

Praktikophold i udlandet

Du kan komme på praktikophold i udlandet på uddannelsens 6. semester (modul 11).

Varigheden af praktikken er 5 måneder.

Du har mulighed for at tage dit praktikophold i udlandet enten via en af Administrationsbacheloruddannelsens partnerinstitutioner eller som ”free mover”, hvor du selv finder et praktiksted i udlandet (fx via venner eller familie).

Der kan være flere fordele ved at tage på praktikophold i udlandet. Du kan:

 • Afprøve dig selv i en fremmed kultur.
 • Møde nye og anderledes udfordringer.
 • Få nye perspektiver på administrativt arbejde.
 • Udvikle dine sprogfærdigheder og udvide dine karrieremuligheder.

Du skal opfylde nogle krav for at kunne søge om at komme på praktikophold i udlandet. Du skal:

 • Have bestået og gennemført alle normerede prøver, eksaminer, obligatoriske opgaver mv.
 • Have sproglige forudsætninger for at gennemføre praktikopholdet.
 • Have vejledning om udveksling ved UCL’s internationale koordinator.
 • Tale med UCL’s internationale koordinator om krav til praktikstedet.

Studietur til Bruxelles

Som studerende på Administrationsbacheloruddannelsen i Odense får du tilbud om en studietur til Bruxelles i starten af modul 2.

Forberedelsen til turen foregår allerede på modul 1, hvor du introduceres til EU inden for forskellige faglige områder.

Normalt består turen til Bruxelles bl.a. af besøg i EU-Parlamentet og -Kommissionen, hvor der ofte også vil være mulighed for at stille spørgsmål til en politiker.

Derudover får du og dine medstuderende mulighed for at besøge politiske organisationer i Bruxelles med relevans for uddannelsen.

Netbaseret offentlig administration

Med den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor kan du kombinere job og uddannelse.

Uddannelsen tager 3½ år

Den netbaserede administrationsbacheloruddannelse tager 3½ år, ligesom den klassiske administrationsbacheloruddannelse.

En studieform for dig der har behov for fleksibilitet

Hvis du gerne vil kombinere job og uddannelse, kan du uddanne dig til administrationsbachelor via vores netbaserede studieform.

Som studerende på det netbaserede forløb skal du møde ind til ca. 1-2 studiedage hver 2. uge. Når du følger valghold møder du ind en gang om ugen.

Studieformen på den netbaserede uddannelse

Studieformen består af undervisning 1-2 dage ca. hver 2. uge på uddannelsesstedet i Odense.

Imellem hver undervisningsdag arbejder de studerende med opgaver og projekter i studiegrupper, hvor de får vejledning og feedback af undervisere fra uddannelsen.

Arbejdet med opgaver og vejledning vil foregå ved hjælp af forskellige it-baserede kommunikationsværktøjer.

Din studiegruppe er en central del af dit studieliv. Du bruger den til at drøfte tekster, faglige spørgsmål og opgaver med. Studiet giver dig altså både høj individuel frihed og et socialt og fagligt fællesskab, hvor du får udviklet dine samarbejdsevner.

Samme indhold – bare en anden form

Uddannelsen tager stadig 3½ år og indeholder de samme fag og eksamener som uddannelsen med den traditionelle studieform.

Praktikken ligger på uddannelsens 6. semester på 3. studieår. Praktikken er på fuldtid og varer 5 måneder med 37 timer om ugen på praktikstedet. Der er mødepligt i praktikperioden. Studerende kan derfor ikke planlægge at have meget erhvervsarbejde ved siden af praktikken.

Det kræver derfor stor selvdisciplin at tage uddannelsen på denne måde.

Vi anbefaler, at studerende på denne studieform maksimalt har et arbejde på deltid ved siden af uddannelsen, da uddannelsen er et fuldtidsstudie.

Studiestart i september

På den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor er der studiestart en gang om året.

Der er studiestart i september.

Optagelse og ansøgning

Under Optagelseskrav og ansøgning kan du bl.a. finde svar på:

 • Krav og regler du bør forholde dig til, inden du søger om optagelse
 • Hvordan du skal søge
 • Hvordan proceduren er, hvis du bliver tilbudt en studieplads

Kontakt uddannelsen

Har du spørgsmål vedrørende optagelse og uddannelsen i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder:

Maj-Brit Sandgaard
Studievejleder, Administrationsbacheloruddannelsen
23 74 20 63, msbe1@ucl.dk

Praktik

Alle studerende på UCL’s administrationsbacheloruddannelse er sikret praktikplads. Uddannelsen byder på 5 måneders praktik.

Din 5 måneders praktikperiode begynder, når du er halvvejs gennem dit tredje studieår.

Arbejdsugen er på 37 timer pr. uge.

Praktikken finder hovedsageligt sted indenfor stabsfunktioner i forskellige forvaltninger og kan fx rette sig mod opgaver indenfor:

 • Sundhed.
 • Velfærd.
 • Økonomi.
 • Beskæftigelse.
 • Byplanlægning.
 • Human ressources (HR).

Du kan også komme i praktik i SKAT eller indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning.

Hvor kan jeg komme i praktik?

De fleste praktikpladser er i kommunerne. Men der findes også praktikpladser hos regionerne, frivillige organisationer, private arbejdspladser og statslige institutioner.

Eksempler på kommunale praktiksteder:

 • Løn og personaleafdelinger.
 • Økonomi- og ressourceafdelinger.
 • Børn- og ungeforvaltninger.
 • Sundhedsafdelinger.

Eksempler på regionale og statslige praktiksteder:

 • SKAT.
 • Sygehus Lillebælt.
 • Syddansk Universitet.
 • SIMAC.
 • Ungdommens uddannelsesvejlednings centre (UU-Centre).
 • Politiet.
 • Uddannelsescentre.

Eksempler på private praktiksteder:

 • Healthcare DENMARK, som er et offentligt-privat samarbejde.
 • Blue Ocean Robotics.
 • IKEA.
 • Forsikringsselskaber.
 • Boligforeninger.
 • Banker.

Hvor i landet er der praktikpladser?

Praktikpladserne findes på Fyn og Langeland samt i Vejle og Fredericia kommuner. Det gælder også studerende på den netbaserede studieform.

Du skal forberede dig på, at der kan være transporttid i praktikperioden, og du afholder selv udgiften til transport. Der er mulighed for tilskud via et Ungdomskort.

Ungdomskort.

Vejledning i hele praktikken

I praktikken har du en vejleder på dit praktiksted og en vejleder fra uddannelsesinstitutionen. Begge følger og vejleder dig i de 5 måneder, du er i praktik.

SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Job og videreuddannelse

En karriere i en kommune, et ministerium, en region, EU eller i en privat virksomhed. Det er nogle af de jobmuligheder en administrationsbacheloruddannelse åbner for.

Hvad laver en administrationsbachelor?

Arbejdsopgaverne for en administrationsbachelor kan spænde bredt og fx inkludere:

 • Projektledelse.
 • Organisationsudvikling.
 • Facilitering af udviklingsprocesser.
 • Undersøgelser og analyser.
 • Implementering af beslutninger.
 • Formidling af beslutninger i organisationen.
 • Sagsfremstilling og sagsbehandling.
 • Vejledning.

Hvor arbejder administrationsbachelorer?

Politisk styrede organisationer er naturlige arbejdspladser for administrationsbachelorer.

Uddannelsen klæder dig på, så du kender rammerne for administrativ opgaveløsning i kommuner, regioner, stat og på EU-plan og ved, hvordan de indbyrdes spiller sammen.

Også private virksomheder og organisationer har administrationsbachelorer ansat. Administrationsbachelorens kendskab til det offentlige kan være værdifuldt i en privat organisation.

Her arbejder administrationsbachelorer bl.a.:

 • Kommuner – fx jobcentre og forvaltninger.
 • Stat – fx SKAT, uddannelsesinstitutioner og styrelser.
 • Regioner – fx sygehuse og kollektiv trafik.
 • Organisationer – fx interesseorganisationer og patientforeninger.
 • Private – fx forsikringsselskaber, ejendomsadministrationer, revisionsfirmaer og industrivirksomheder.

Videreuddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som administrationsbachelor åbnes døre til:

 • Kandidatuddannelser.
 • Masteruddannelser.
 • Diplomuddannelser.
 • Kompetencegivende kurser.

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelser bygger videre på bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det er en fuldtidsuddannelse på 2 år.

Her er et udpluk af relevante kandidatuddannelser for færdiguddannede administrationsbachelorer:

Vær opmærksom på, at de nævnte kandidatuddannelser kan have forskellige adgangskrav. Vi anbefaler dig derfor at kontakte studievejlederne på de enkelte kandidatuddannelser for at høre om adgangskravene.

Det kan være en god idé at undersøge adgangskravene til kandidatuddannelserne, inden du vælger valgmoduler på Administrationsbacheloruddannelsen, da nogle kandidatuddannelser kræver, at ansøgerne har bestået specifikke fagområder for at blive optaget.

Hvis du er interesseret i andre kandidatuddannelser anbefaler vi også, at du kontakter studievejlederne på den kandidatuddannelse du er interesseret i for at høre, om Administrationsbacheloruddannelsen er adgangsgivende.

Masteruddannelser

Masteruddannelser er for voksne med en mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Det er en deltidsuddannelse på typisk 2 år. Niveauet svarer til kandidatuddannelser.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelser er for voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Det er en deltidsuddannelse på typisk 2 år. Niveauet svarer til bacheloruddannelser.

Kompetencegivende kurser

Mange uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomheder og fagforeninger udbyder en lang række kompetencegivende kurser (kurser med ECTS-point) inden for aktuelle områder.

Kurserne kan have meget forskellig varighed og form.

Optagelseskrav og ansøgning

Ledige pladser - studiestart og ansøgningsfrist

Administrationsbacheloruddannelsen i Odense har ledige studiepladser med start februar 2019.

Ansøgningsfristen er 1. december 2018.

Sådan søger du en ledig studieplads

Vi skal have følgende fra dig, når du søger en ledig studieplads hos UCL:

 • Ansøgningsskema (findes i nedenstående link)
 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for andre forhold, du ønsker bliver taget med i vurderingen af din ansøgning – fx. erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold eller humanitært/frivilligt arbejde.
 • Dokumentation for gennemførte hele eller dele af videregående uddannelser.

Har du allerede søgt en uddannelse via KOT i foråret 2018 og ønsker at søge samme uddannelse igen via ledige pladser, skal du kontakte UCL’s Optagelseshotline (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Ansøgningsskema.

For dig uden adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller har du en udenlandsk eksamen, skal du også søge via kvote 2. Læs mere om det under Individuel kompetencevurdering (IKV) og Optagelse med udenlandsk eksamen.

IKV - Individuel kompetencevurdering.

Optagelse med udenlandsk eksamen.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningerne vurderes ud fra adgangskravene og dokumenterede kvalifikationer.

Medsendes der ikke eksamensbevis for adgangsgivende eksamen, gives der afslag på ansøgningen.

Får du ikke tilbudt en studieplads, må du søge igen via www.optagelse.dk med henblik på studiestart september 2019/februar 2020.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Du skal have bestået følgende fag:

 • Engelsk på C-niveau og enten
 • Matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau

Adgangskvotient via kvote 1  ved seneste optag

Adgangskvotient via kvote 1 i 2018: Alle optaget.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).
 • 3-årig erhvervsuddannelse.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Du skal have bestået følgende fag:

 • Engelsk på C-niveau og enten.
 • Matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. Ift den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Du giver udtryk for dine overvejelser i forhold til valg af studie.
 • Du har nogle erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet.
 • Dine skriftlige kompetencer.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger.

I kvote 2-vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit karaktergennemsnit i din adgangsgivende eksamen.
 • Dit karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag.
 • Om du har bestået relevante fag, kurser og uddannelser (fx inden for administration, økonomi, jura eller kommunikation).
 • Om du har relevant erhvervserfaring i min. 3 mdr. af minimum 20 timer (fx administrativt arbejde). Vi skal kunne se antal timer pr. uge og ansættelsens varighed.
 • Om du har anden erhvervserfaring i min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge.
 • Om du har været på udlandsophold (min. 2 mdr.) eller højskoleophold (min. 2 mdr.) Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har udført frivilligt arbejde (fx bestyrelsesarbejde).

Hvad sker der med din ansøgning

Når din ansøgning er registreret hos UCL, modtager du en velkomstmail med besked om, at du skal oprette dig på UCL’s optagelsesportal.

Det er vigtigt, at du opretter dig umiddelbart efter, du har modtaget velkomstmailen, da det er via optagelsesporten, vi kontakter dig, hvis vi kan tilbyde dig en plads.

På UCL’s optagelsesportal kan du se status på din ansøgning. Er du allerede oprettet som bruger på UCLs optagelsesportal, kan du logge på her: UCL’s optagelsesportal.

Svar på din ansøgning

Får du tilbudt en studieplads, modtager du mail med besked om, at du skal tjekke din profil på UCL’s optagelsesportal.

Du har herefter 3 dage til at svare ja eller nej til pladsen.

Du svarer på den tilbudte plads ved at logge på UCL’s optagelsesportal med din e-mail og det personlige kodeord, du har lavet.

For at svare ja eller nej til pladsen skal du bruge uddannelsens KOT-nummer samt dit cpr-nummer.

UCL’s optagelsesportal.

Optagelsesvejledning

Har du spørgsmål vedr. ledige pladser hos UCL, kan du få vejledning hos UCL’s Optagelseshotline.

Studiestartsprøven

Alle nye studerende på administrationsbacheloruddannelsen deltager i uddannelsens første måned i en studiestartsprøve for at få indsigt i studieaktiviteten og for at vurdere, om studerende har særlige behov.

Læs mere på Studiestartprøven.

Kontakt uddannelsen

UCL har specialiseret vejledningen, så du kan få den bedst mulige hjælp. Du kan få vejledning om optagelse, SU, specialiseret støtte (SPS) og UCL Elite.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Du kan kontakte UCL’s SU-Hotline, hvis du har SU-spørgsmål, der er særlige for den uddannelse, du vil søge ind på.

Su.dk.

Kontakt UCL's SU-Hotline

63 18 41 41 (telefontid tirsdag-torsdag kl. 13-15).

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.

Læs mere på Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Marie-Louise Paasch Almar, SPS-koordinator, 63 18 47 32 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om, at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Marianne Kaslund, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 21 79 71 28 eller maka@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.