Valgmoduler på administrations-bachelor-uddannelsen

På 7.-10. modul kan du vælge 4 valgmoduler inden for vidt forskellige kompetence- og fagområder.

Læs og se video om modulerne

Herunder kan du læse og se videoer om de valgmoduler, som Administrationsbacheloruddannelsen i Odense udbyder på 7.-10. modul.

På dette modul tænkes der ud af boksen. Modulet har både fokus på intra-og entreprenørskab, og hvordan du som studerende kan bidrage til udviklingen af samfundet.

Hvordan bliver man en innovativ medarbejder? Hvordan planlægger man udvikling af nye produkter, services eller processer? Hvordan ved man, om det gavner målgruppen? Hvordan kan man inddrage målgruppen?

Uanset om du tumler med en idé til egen virksomhed, eller om du gerne vil være en medskabende medarbejder i den offentlige sektor, så er dette også modulet for dig.

Med udgangspunkt i teorier om innovation og entreprenørskab afprøves hele innovationsprocessen i praksis.

Du kan vælge dette modul på modul 7.

Hør underviser Mads Meiltoft Jørgensen fortælle om modulet (videolængde: 1,22 minutter).

Lær mere om modulet:

7.1 Tværprofessionalitet, innovation og entreprenørskab

Internationale organisationer er kommet for at blive. Udviklingen viser, at der kommer flere til, og at vores samarbejde i offentligt og privat regi vil fylde mere og mere, således at vi ofte vil finde os selv og vores organisation på den internationale scene.

Vi vil derfor klarlægge nogle af de typiske opgaver, som internationale organisationer arbejder med. Hvordan agerer vi ud fra en administrativ kontekst i samarbejdet med internationale organisationer? Hvordan kan man optimere samarbejdet med disse?

Her har kulturforståelse og interkulturel kommunikation en betydning, hvilket vi også teoretisk og praktisk vil arbejde med.

Vi vil være så konkrete og praksisnære i vores tilgang til de behandlede emneområder, så vi kan se os selv arbejde i og med internationale organisationer.

Du kan vælge dette modul på modul 7.

Hør underviser Hanne Ingemann Sørensen fortælle om modulet (videolængde: 1,56 minutter).

Lær mere om modulet:

7.2 Internationale organisationer; hvordan arbejder de, og hvordan samarbejder vi  med dem

 

Arbejdsmarkedet er der, hvor den økonomiske vækst bl.a. kommer fra. Her tjenes de penge, der beskattes, og som giver råd til velfærd mv. Der er arbejdsmarkeder for forskellige uddannelser og geografier.

Der er i modulet fokus på det globale arbejdsmarked, og hvad det betyder for Danmark. Der er fokus på det fagretslige system, beskæftigelsespolitik og et indblik i arbejdsmarkedets funktioner.

Du kan vælge dette modul på modul 8.

Hør underviser Gitte Kira Bak fortælle om modulet (videolængde: 1,35 minutter).

Læs mere om modulet:

8.1 Beskæftigelse og arbejdsret

 

På europæisk niveau (EU) gives der betydelige ressourcer til regional vækst og udvikling til nationale og tværnationale initiativer. Hvad virker?

Kan udviklingen vendes i en mere bæredygtig (miljø og social lighed) og borgerinddragende retning?

Modulet henvender sig til studerende, der interesserer sig for nationale, regionale og kommunale planlægningsopgaver.

På modulet vil der blive sat fokus på bæredygtighedsbegrebet, planlægningsstrategier- og processer, og hvordan borgerinddragelse har indflydelse på disse processer.

Du kan vælge dette modul på modul  8.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 1,55 minutter).

Lær mere om modulet:

8.2 Planlægning og udvikling – Konflikt og samspil i opgaveløsninger i stat, region og kommune

Her bliver du klædt på til at arbejde med personaleforhold. Det indebærer alt lige fra ansættelse af nye medarbejdere til lønforhandling og planlægning af videreuddannelse. HR dækker også undersøgelser af medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Du kan vælge dette modul på modul 9.

Hør underviser Hanne Ingemann Sørensen fortælle om modulet (videolængde: 1,35 minutter).

Læs mere om modulet:

9.1 HR, Kommunikation og personalejura

Modulet placerer sig i krydsfeltet mellem kultur, erhverv og miljø og fødevare i den offentlige, såvel som private sektor.

I modulet vil vi identificere og vurdere vækst- og udviklingsmæssige problematikker, strategier og indsatser på tværs af området.

Nøgleordene er udvikling, forandring og samarbejde, samt hvad der gør kulturforvaltning vigtig i større samfunds- og dannelsesmæssige perspektiver.

Vi vil berøre politiker og strategier, såvel som lovgivning indenfor området, og arbejde med at kvalificere opgaverne i krydsfeltet mellem den offentlige forvaltning og den private sektor.

Du kan vælge dette modul på modul .

Hør underviser Jeppe Søndergaard Knudsen fortælle om modulet (videolængde: 1,06 minutter).

Lær mere om modulet:

9.2 Administrationsbacheloren i samspil med kultur, erhverv og fødevare

Hvad er en forandring? Hvordan påvirker forandringen de mennesker, der udsættes for den? Hvordan leder man en forandringsproces? Det bliver du klædt på til at håndtere i dette modul.

Du kan vælge dette modul på modul 10.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 1,50 minutter).

Læs mere om modulet:

10.1 Forandringsledelse og forandringsagent

Gode vejledere skal kunne navigere i et omskifteligt uddannelsesområde, der hele tiden byder på nye uddannelser og nye retlige rammer.

Samfundets udvikling påvirker især uddannelsesområdet, idet høj eller lav beskæftigelse øger fokus på uddannelse og job.

Modulet dykker ned i de forskellige sammenhænge og giver de studerende de rette redskaber til at udføre professionel vejledning.

Du kan vælge dette modul på modul 10.

Hør underviser Linda Sørensen fortælle om modulet (videolængde: 1,53 minutter).

Læs mere om modulet:

10.2 Uddannelse og vejledning

Hvordan kan man hjælpe mennesker til at udnytte deres fulde potentiale og til at berige deres liv gennem øget bruger- og borgerinvolvering?

Hvordan påvirkes både offentlig og privat service af den stigende kompleksitet i samfundet?

Og hvad betyder det for de demokratiske processer og gennemskueligheden af servicen?

Dette engelsksprogede modul sætter fokus på de emner.

Du kan vælge dette modul på modul 10

Hør underviser Vibeke Syppli Enrum fortælle om modulet (videolængde: 1,47 minutter).

Læs mere om modulet:

10.3 Increasing welfare and the impact of user’s involvement

Du har mulighed for at tage et eller flere valgmoduler i udlandet.

Under dit praktikmodul har du ligeledes mulighed for at komme til udlandet, fx Kosovo, et af de nordiske lande eller baltiske lande.

 Hvis det er noget du har mod på og lyst til, skal du først og fremmest overveje hvilke fagområder, der interesserer dig. Dernæst skal det undersøges hvilke partnere/universiteter, der kunne have interesse. I det følgende kan du læse mere om dine muligheder: International afdeling

Når du har gjort dig nogle tanker, er du meget velkommen til at kontakte vores internationale koordinator Miloud Yousfi, der er international koordinator på Administrationsbacheloruddannelsen i Odense. Han kan hjælpe dig med at finde en løsning.

Du skal være opmærksom på, at mange internationale uddannelsesinstitutioner ikke har moduler. Derfor kan det være en fordel at rejse i to sammenlagte moduler (svarende til et helt semester), men det er ikke en betingelse. Ansøgningsfristerne er 1. oktober, hvis du vil afsted det følgende forår og 1. april hvis du vil afsted det følgende efterår.

Du får tilskud til både rejse og ophold afhængigt af hvilket land, du vil studere i. Derudover får du din SU med dig. Det skal dog tilføjes, at du må forvente at tilskuddet ikke nødvendigvis rækker til alle dine udgifter.

Det kræver mod og lyst at tage på et studieophold i udlandet, som ofte er forbundet med flere og nye udfordringer. Det er det hele værd, og alle kommer tilbage med positive erfaringer og nye kontakter.

Flere af vores studerende har allerede været i udlandet under deres valgmoduler eller praktik. Vi vil gerne være dig behjælpelig med at komme i kontakt med dem, hvis du ønsker oplysninger og informationer om deres ophold, som kan være til nytte for dig selv i forbindelse med din interesse for en studie i udlandet.

Miloud Yousfi
International koordinator på Administrationsbacheloruddannelsen
Mobil: 24 82 55 38
Mail: MIYO@ucl.dk