Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Studiestartsprøve

Prøven giver dig nyttig indsigt

Alle nye studerende på administrationsbacheloruddannelsen deltager i uddannelsens første måned i en studiestartsprøve for at få indsigt i studieaktiviteten og for at vurdere, om studerende har særlige behov.

Formål og indhold i studiestartsprøven

Formål med studiestartsprøven

Formålet med studiestartsprøven er at opnå indsigt i:

 • De studerendes studieaktivitet inden for den første måned af uddannelsen. Ved manglende studieaktivitet udskrives den studerende fra uddannelsesinstitutionen.
 • Om der er studerende der har et særligt behov for støtte i at forstå og skrive dansk på et til strækkeligt niveau for uddannelsen.

Indhold i studiestartsprøven

Studiestartsprøven er todelt og vil bestå af:

 • En multiple choice test med 25 spørgsmål. Der gives 3 svarmuligheder for hvert spørgsmål, som alle omhandler samfundsmæssige emneområder, og som er en del af modul 1-læringsmålene.
 • Et spørgsmål som omhandler et samfundsmæssigt emneområde og som er en del af modul 1-læringsmålene. Den studerende besvarer spørgsmålene med en tekst svarende til ca. 400 anslag.

Processen for studiestartsprøven

 • Du modtager i dit optagelsesbrev fra uddannelsesinstitutionen information om, at der inden for cirka den første måned efter studiestart vil blive afholdt en studiestartsprøve.
 • Information om studiestartsprøven vil blive publiceret på relevante hjemmesider på uddannelsesinstitutionen.
 • Du vil modtage information af underviserne på modul 1, hvor der også vil være en kort forberedelse til studiestartsprøven.
 • Cirka 2-3 uger efter studiestart stilles studiestartsprøven.
 • Du skal møde fysisk op for at kunne deltage i studiestartsprøven, der finder sted i forbindelse med indkald/undervisning.
 • Studiestartsprøven varer ca. en time. Prøven udleveres i papirform. Ingen hjælpemidler er tilladte.
 • Ved manglende fremmøde har du anvendt ét af to forsøg på at deltage i prøven.
 • Efter cirka 1-1,5 uge afholdes studiestartsprøven igen for de studerende, som ikke deltog ved første prøve.
 • Ved særlige vilkår, såsom dokumenteret sygdom, kan den studerende ansøge om dispensation om endnu en mulighed for at deltage i en tredje studiestartsprøve. I fald der ikke søges dispensation om deltagelse i en tredje prøve vil den studerende automatisk blive udmeldt fra uddannelsesstedet.

 

Tidsplan ved studiestart februar og september

Studerende med studiestart i februar har i forbindelse med deres optagelsesbrev i december modtaget information om, hvor de kan læse mere om studiestartsprøven.

Studerende med studiestart i september vil i forbindelse med deres optagelsesbrev i juli modtage information om studiestartsprøven.