Søg ind nu
Start til september

Digital konceptudvikling

Professionsbachelor, overbygning

For dig der gerne vil gå helt i dybden i arbejdet med digitale koncepter – på tværs af flere medier og platforme.

For dig der vil designe digitale oplevelser

Digitale koncepter handler om udvikling. På uddannelsen digital konceptudvikling vil du lære at udvikle digitale koncepter på tværs af medier og platforme, lige fra app-design til fysiske produkter med digitale funktioner. Du vil desuden lære, at udvikle forretningsmodeller der passer hertil.

Der vil være fokus på brugeroplevelse, design samt dét at sikre at den digitale kommunikation støtter op om din virksomheds aktiviteter og forretning. Alt dette forbereder dig til de forskellige jobtyper der findes indenfor digital design og markedsføring, e-handel etc.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen i digital konceptudvikling tager 1 ½ år, og er en overbygning på multimediedesign-uddannelsen eller tilsvarende to-årige uddannelser. Du vil opnå en professionsbachelor titel med denne uddannelse.

Der vil være fokus på design og på brugeroplevelse med henblik på at optimere kvaliteten af hjemmesider og anden digital kommunikation.

Uddannelsen består af en række forskellige moduler som tilsammen sikrer, at du får alle de relevante kompetencer. 

1. semester

 • Koncept- og forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Projektstyring A (5 ECTS)
 • Videnskabsteori (5 ECTS)
 • Brugerundersøgelse og metode (5 ECTS)
 • Forståelse af teknologi (5 ECTS)

2. semester

 • Kommunikation og markedsføring (10 ECTS)
 • Projektstyring B (5 ECTS)
 • Valg mellem to af nedenstående valgfag:
  • Digital handel
  • Digital design

3. semester

Uddannelsen afsluttes med følgende obligatoriske dele som hver udgør 15 ECTS:

 • Praktik, typisk i en e-handelsvirksomhed eller i andre typer virksomheder der arbejder med digital markedsføring
 • Bachelorprojekt

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Uddannelsens struktur og sammensætning er klart rettet mod fremtiden indenfor digitalt design, markedsføring, e-handel og andre netbaserede aktiviteter. Det betyder, at der lægges specielt vægt på, at du kommer til at arbejde med koncepter der peger frem mod mange forskellige typer af jobs.

Typiske jobtitler kan være:

 • Global e-business advisor
 • E-commerce expert
 • E-marketing manager
 • E-shop manager
 • Social media manager
 • Digital brand manager

Videreuddannelse

Digital Konceptudvikling giver dig mulighed for at læse videre på master- og kandidatuddannelser i mange forskellige lande. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole arbejder sammen med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i udlandet for at sikre, at vores dimittender har adgang til forskellige master- og kandidatuddannelser.

Adgangskrav og ansøgning

BEMÆRK: Uddannelsen udbydes nu kun på dansk.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Multimediedesigner
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • E-designer
 • Markedsføringsøkonom

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller
I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet – få inspiration til din motiverede ansøgning her.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2019 optager vi 54 studerende i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation 

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Pierre Krabbe Christiansen
Pierre Krabbe Christiansen Studievejleder, Odense
Tanja Munch Rasmussen
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-fredag kl. 10-14) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Vi opdaterer her på siden ift, hvornår der næste gang er åbent hus på UCL's uddannelser i Odense.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.