Dobbeltuddannelse

Hvis du vil søge om dispensation for reglen om dobbeltuddannelse er fristen 15. marts kl. 12.

Mulighed for dispensation

Ift. reglen om dobbeltuddannelse, er det muligt at søge om dispensation fra en række optagelsesregler, hvis der er tale om særlige forhold, du kan dokumentere.

Kontakt optagelsesvejledning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte UCL's Optagelseshotline.

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.

For dig der vil søge en professionsbacheloruddannelse

Fremover kan du som udgangspunkt ikke søge om optagelse på en professionsbacheloruddannelse, hvis du allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau. Det kan fx være en:

  • Anden professionsbacheloruddannelse.
  • Bacheloruddannelse på universitetet.
  • Kandidatuddannelse på universitetet.

Hvis du har bestået en erhvervsakademiuddannelse, kan du fortsat søge om optagelse på en professionsbacheloruddannelse.

For dig der har en professionsbacheloruddannelse

Hvis du har bestået en professionsbacheloruddannelse, kan du søge om optagelse på en kandidatuddannelse.

Vær opmærksom på, at du kun kan søge om optagelse på de kandidatuddannelser, som din professionsbacheloruddannelse giver adgang til.

Du kan læse mere om, hvilke uddannelser det er på siderne ”Videreuddannelsesmuligheder” på de respektive sektioner for UCL’s uddannelser på ucl.dk.

Uddannelser.

Dispensation og undtagelser

I særlige tilfælde er det muligt at søge om dispensation for de nye regler vedr. dobbeltuddannelse. Det kan du, hvis du:

  • har en videregående uddannelse, der er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte uddannelse.
  • kan dokumentere, at du af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet. Den lægefaglige vurdering betales af dig selv.
  • søger om optagelse på en videregående uddannelse, der fremgår af listen over uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov.

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning på Optagelse.dk med relevant dokumentation.

UCL anbefaler, at du søger til 15. marts kl. 12.00 i kvote 2, da din ansøgning efterfølgende skal sagsbehandles, når den er omfattet af denne lov.

Samtidig gør UCL opmærksom på, at en bevilget dispensation IKKE er ensbetydende med en optagelse.