E-handel

Professionsbachelor, overbygning

For dig der vil arbejde strategisk og praktisk med e-commerce og digital forretningsudvikling.

For dig der vil gå i dybden med e-handel på tværs af medier og platforme og arbejde professionelt sammen med førende e-handelsvirksomheder.

Du vil på uddannelsen lære at arbejde med forskellige e-handelsteknologier og blive skarp på digital forretningsforståelse. Du vil blive undervist i customer experience, creative content, dataanalyse, Google Analytics og advanced digital marketing.

Du vil opleve en projektorienteret undervisningsform, som indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og individuelle opgaver med fokus på din dagligdag i din praktikvirksomhed.

Alt dette forbereder dig til de forskellige jobtyper, der findes inden for e-handel og digital markedsføring etc. 

Du vil blive certificeret i Google Analytics og Google Ads.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen i e-handel tager 1 ½ år og er en overbygning på markedsføringsøkonomuddannelsen eller tilsvarende to-årige uddannelser. E-handel er et fuldtidsstudie svarende til 3 semestre (90 ECTS-point).

Du bliver med denne uddannelse specialist i e-handel og digital økonomi. Der vil være fokus på customer experience, data-dreven markedsføring og creative content. 
Du vil få titlen Professionsbachelor i E-handel, når du er færdig. 

1. semester

Uddannelsen består af en række forskellige moduler, som tilsammen sikrer, at du får alle de relevante kompetencer. Du starter 1. semester med et brobygningsforløb, hvor du og dine medstuderende på tværs af jeres uddannelsesbaggrund bringes op på samme niveau.

På 1. semester arbejder du med e-handelsteknologier, digital forretningsforståelse, advanced digital marketing og customer experience. Herudover skal du i løbet af 1. semester finde den praktikplads, som du starter på det efterfølgende semester.

2. og 3. semester

På 2. semester bliver du mere specialiseret inden for dataanalyse, advanced digital marketing og creative content. Du påbegynder din praktik i marts, og praktikken her vil være anderledes end på andre uddannelser, da den strækker sig over både 2. og 3. semester. Praktikken starter med en introuge og fortsætter derefter 2 dage om ugen i 8 uger, hvor du arbejder med at bringe din viden fra undervisningen i spil i praksis.

På 3. semester er du i praktik 2 dage om ugen i 15 uger. Du har desuden et valgfag, der giver mulighed for fordybelse i et emne, som er særligt interessant for dig. Semestret afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene fordelt på semestre

1. semester

 • Brobygning (5 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)
 • E-handelsteknologier (5 ECTS)
 • Costumer experience (5 ECTS)
 • Advanced digital marketing I (5 ECTS) 
 • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)

2. semester

 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Advanced digital marketing II (5 ECTS)
 • Creative content - specialisering (10 ECTS)
 • Praktik (5 ECTS)  

3. semester

 • Valgfrit element - valgfag (5 ECTS)
 • Praktik (10 ECTS)
 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Bachelorprojekt

Med bachelorprojektet skal du vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på at løse en relevant problemstilling i praksis. Det afsluttende bachelorprojekt tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og udarbejdes i samarbejde med din praktikvirksomhed.

I projektet skal du bruge din viden og dine erfaringer fra uddannelsen til at løse en afgrænset og relevant problemstilling i praksis. Projektet skal afspejle såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis.

Kombinationen af virksomhedspraktikken og bachelorprojektet sammen med de obligatoriske og valgfrie temaer giver dig mulighed for at give din samlede kompetenceprofil en individuel toning.

Praktik

Du er under din uddannelse tilknyttet en e-handelsvirksomhed, og praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, hvor du får en masse praktisk erfaring til dit CV.  Du har på 1.semester selv ansvar for at finde en praktikplads, og UCL stiller værktøjer og karrierevejledning til rådighed for dig.

Praktikperioder

 • På 2. semester er du først i din praktikvirksomhed i en introduktionsuge primo marts og derefter 2 dage om ugen i 8 uger
 • På 3. semester er du i virksomheden 2 dage om ugen i 15 uger.

I forbindelse med praktikken skal du lave et projekt, som tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i din praktikvirksomhed. Det giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det område, du synes er særligt spændende.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen, og i de mange projekter og virksomhedsbesøg der er gennem studiet. Den stærke tilknytning til praksis kommer også tydeligt til udtryk i praktikperioderne, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioderne er din chance for at afprøve din nyerhvervede viden ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioderne giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele giver dig de optimale betingelser, når du skal ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Uddannelsens struktur og sammensætning er rettet mod fremtiden inden for e-handel, digital markedsføring og andre onlinebaserede aktiviteter. Det betyder, at der lægges særlig vægt på, at du kommer til at arbejde med projekter, der peger i retning af flere forskellige typer af jobs.


Typiske jobtitler kan være

 • E-commerce Product Coordinator
 • E-shop Manager / E-Commerce Manager
 • E-commerce og content koordinator
 • Web- og Social Media-ansvarlig / Social Media Manager
 • Online Marketing and Campaign Specialist
 • Digital Marketing Manager
 • Digital Brand Manager
 • Digital forretningsudvikler

Videreuddannelse

E-handel giver dig mulighed for at læse videre på master- og kandidatuddannelser i mange forskellige lande. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole arbejder sammen med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i udlandet for at sikre, at vores dimittender har adgang til forskellige master- og kandidatuddannelser.

Adgangskrav og ansøgning

Bemærk: Uddannelsen udbydes kun på dansk.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Markedsføringsøkonom
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Serviceøkonom
 • Finansøkonom (ingen SU i sommerferien - læs mere).

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestart. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en
individuel kompetencevurdering.


Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.
Ved sommeroptagelse optager vi 40 studerende i Odense.
Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt uddannelsen

Susanne Bøg Mortensen
Susanne Bøg Mortensen Studievejleder - Træffetider: tirsdag kl. 11-13, torsdag kl. 9-11 samt fredage (d. 30/8, 27/9, 1/11, 22/11) kl. 10-12

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 26. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Se Optagelsesvejledningens sommeråbningstider.

Besøg uddannelsen

Informationsmøde

Bliv klogere på den nye uddannelse i e-handel – måske er den noget for dig?

Uddannelsen holder informationsmøde den 20. juni kl. 16.30 - 17.30.
Sted: UCL Seebladsgade 1, 5000 Odense C (i NeuroLab lokale A1.03).

Deltag i infomødet for den nye e-handelsuddannelse, hvor du kan høre mere om fagene, praktikken og jobmulighederne samt møde underviserne.

Læs mere om uddannelsen, og søg ind her

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Næste åbent hus er lørdag 22. februar 2020 kl. 11-15 på alle UCL's campusser.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.