HF-forløb

HF-forløbet hos en af UCL's uddannelser er særligt tilrettelagt for HF-studerende på 3. og 4. semester, der er i gang med et HF-projekt- og praktikforløb.

Hvad er et HF-forløb?

HF-projekt- og praktikforløbene bliver lavet i samarbejde mellem UCL’s uddannelser og HF-institutioner.

Forløbene kører over 1-2 dage i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Du kan vælge cases inden for 4 fagområder:

 • Menneske og samfund
 • Sundhed
 • Business
 • Teknologi, IT og science

Du finder beskrivelser af de 15 cases længere nede på siden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september.

Praktisk information

Hvem er HF-forløbet for?

HF-projekt- og praktikforløbet hos UCL er særligt tilrettelagt for HF-studerende på 3. og 4. semester.

Det henvender sig til HF-elever, der i forbindelse med deres HF-projekt- og praktikforløb vælger at arbejde med en case inden for 4 fagområder, der dækkes af UCL’s uddannelser.

Forløbet strækker sig over 1-2 dage og foregår hos en eller flere af UCL’s uddannelser. Dit HF-hold er selv med til at afgøre på hvilke uddannelser dit forløb finder sted. Det afhænger nemlig af, hvilken case I vælger at arbejde med.

Forløbene kan foregå på disse UCL-uddannelser:

 • Administrationsbacheloruddannelsen i Odense
 • Bioanalytikeruddannelsen i Odense
 • Bygningskonstruktøruddannelsen i Odense
 • Datamatikeruddannelsen i Odense
 • Energiteknologuddannelsen i Odense
 • Ergoterapeutuddannelsen i Odense
 • Finansøkonomuddannelsen i Odense eller Vejle
 • Fysioterapeutuddannelsen i Odense
 • Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense
 • Logistikøkonomuddannelsen i Vejle
 • Læreruddannelsen i Odense eller Jelling
 • Markedsføringsøkonomuddannelsen i Odense
 • Multimediedesigneruddannelsen i Odense
 • Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg eller Jelling
 • Radiografuddannelsen i Odense
 • Serviceøkonomuddannelsen i Odense eller Vejle
 • Socialrådgiveruddannelsen i Odense eller Vejle
 • Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg eller Vejle

Inden praktikdagene hos UCL

Projekt- og praktikforløbet vil altid skulle rumme en form for faglig opgaveløsning. Det betyder, at du og din HF-klasse hjemmefra vil have en faglig problemstilling, som I skal undersøge i jeres projekt- og praktikforløb.

Projekt- og praktikforløb hos UCL tager sit udgangspunkt i en casebank, som du som hf-elev første gang møder hjemme på din hf-institution online. Her kan du fx finde cases i kategorierne:

 • Menneske og samfund.
 • Sundhed.
 • Business.
 • Teknologi, it og science.

På baggrund af en case fra casebanken skal du sammen med en gruppe fra din klasse formulere en faglig problemstilling.

Praktikken hos UCL

Få indblik i livet på en videregående uddannelse

Vi glæder os til at byde dig velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Er du tilmeldt en case under Menneske og samfund, varer dit praktikforløb én dag. De øvrige forløb varer 2 dage.

Du vil få indblik i vores forskellige uddannelser gennem konkrete cases. Samtidig får du en idé om, hvordan det er at være studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

I alle vores cases tager vi udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, og du vil komme til at arbejde både teoretisk og praktisk.

Sparring og praktiske øvelser

I løbet af de 1-2 praktikdage kan du bl.a. få:

 • Sparring på din problemstilling fra studerende på UCL’s uddannelser.
 • Introduktion til metoder, du kan bruge til at løse din faglige problemstilling.
 • Praktiske øvelser i laboratorier og simulationsrum og i form af fx rollespil.

Du kan læse mere om de forskellige praktikforløb inden for de 4 fagområder via nedenstående links.

HF-praktikforløb – Menneske og samfund.

HF-praktikforløb – Sundhed.

HF-praktikforløb – Business.

HF-praktikforløb – Teknologi, it og science.

Parkering

Kommer du i bil, skal du være opmærksom på, at parkeringsreglerne varierer på vores forskellige adresser.

Vær opmærksom på, at der til daglig er stort pres på parkeringspladserne.

Du kan læse de forskellige parkeringsregler under beskrivelsen af hver af vores lokationer - find link til beskrivelserne af alle vores campusser nederst på denne sige.

Kantine

Du har mulighed for at købe mad og drikkelse i vores kantine. Du er naturligvis også velkommen til at medbringe en madpakke.

OBS: Der er ikke kantine på Klostervænget i Svendborg.

Mødepligt

Der er mødepligt til hele praktikforløbet. Vi har en forventning om, at du vil deltage aktivt i praktikforløbet, og at du vil gå til arbejdet med åbenhed og nysgerrighed.

Vi glæder os til at se dig.

UCL sikrer et praktikforløb med høj faglighed

UCL har forpligtet sig til at sikre, at du får et projekt- og praktikforløb med høj faglighed.

Det indebærer bl.a., at vores studenterundervisere, der er involveret i projekt- og praktikforløb, er fagligt og pædagogisk kompetente til at kunne varetage opgaverne.

Rammerne for det enkelte projekt- og praktikforløb vil være aftalt skriftligt mellem de samarbejdende HF-institutioner og UCL, så der ikke er tvivl om rolle- og opgavefordelingen.

Områder