Business

Cases inden for business

Du kan vælge mellem 2 cases inden for Business.

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense eller Vejle.

Caseforløbene udbydes hhv af uddannelserne til finansøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom og logistikøkonom.

Cases

Storms pakhus

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra  Finansøkonom-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonomuddannelsen i Odense.

Tid og sted

Forløbet foregår på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense, onsdag den 30. oktober og torsdag den 31. oktober

Kort om casen

Storms Pakhus er en forrygende succes, og de enkelte stadeholdere tjener mange penge.

De har bedt om et møde for at få hjælp til at investere de mange penge.

Forløbet for HF-eleverne, der bliver en del af denne case, kommer til at foregå over 2 dage og består af 4 moduler.

3 moduler deles ud på Finansøkonom-, Markedsføringsøkonom- samt Serviceøkonomuddannelsen.

1 modul på Storms Pakhus, hvor Helene Marie Ottosen, kommunikations- og eventchef hos Storms Pakhus, holder et oplæg.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Finansøkonom-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonomuddannelsen hos UCL i Odense.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Finansøkonom-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonomuddannelsen i Odense står for praktikdagene.

Se hele programmet.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Camilla Sandemann
Underviser
casa@eal.dk

Kent Hother Nielsen
Underviser
keni@eal.dk

Kristina Mosegaard
Underviser
chmo@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

  • Uddannelsesinstitution.
  • Holdnavn.
  • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2019.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Forbedring af Mexcalli.dk

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Serviceøkonom, Finansøkonom- og Logistikuddannelsen i Vejle.

Tid og sted

Forløbet foregår på UCL, Boulevarden 25, 7100 Vejle, onsdag den 30. oktober og torsdag den 31. oktober.

Kort om casen

Servicevirksomheden Mexcalli.dk har brug for at få nye ideer til, hvordan de kan forbedre sig. Det gælder både på serviceområdet og den logistik, som skal understøtte, at kunden får den rigtige oplevelse.

I arbejdet med casen inddrages viden fra de 3 uddannelser til serviceøkonom, finansøkonom og logistikøkonom, som er en del af casen.

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Serviceøkonom-, Finansøkonom- og Logistikøkonomuddannelsen på UCL i Vejle.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Serviceøkonom-, Finansøkonom- og Logistikøkonomuddannelsen i Vejle står for praktikdagene.

Se hele programmet.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontaktperson

Lene Buhl
Underviser
lbu@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

  • Uddannelsesinstitution.
  • Holdnavn.
  • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2019.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.