Teknologi, IT og science

Cases inden for teknologi, it og science

Du kan vælge mellem 5 cases inden for Teknologi, IT og science.

Under hver enkelt casebeskrivelse kan du se, om casen udbydes hos UCL i Odense eller Vejle.

Caseforløbene udbydes hhv af uddannelserne til IT-teknolog, datamatiker, multimediedesigner, jordbrugsteknolog, energiteknolog, bygningskonstruktør og byggekoordinator.

Cases

Lær at programmere et spil eller en robot

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra IT-teknolog-, Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen i Odense.

Tid og sted

Forløbet foregår på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense C, onsdag den 30. oktober og torsdag den 31. oktober.

Kort om casen

I forløbet vil I lære omkring visuelt design og programmering, samt blive introduceret for de pædagogiske rammer, som vi benytter os af på datamatikker-uddannelsen.

I programmeringsdelen vil I stifte bekendtskab med fagspecifikke termer, såsom variabler, forgreninger, løkker, funktioner m.m.

Læs hele casen her.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos IT-teknolog-, Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen på UCL i Odense.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra IT-teknolog-, Datamatiker- og Multimediedesignuddannelsen i Odense står for praktikdagene.

Se hele programmet.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Morten Damgaard
Underviser
mdam@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2019.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Terninge-spillet 10000

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Datamatikeruddannelsen i Vejle.

Tid og sted

Forløbet foregår på UCL, Boulevarden 25, 7100 Vejle, onsdag den 30. oktober og torsdag den 31. oktober.

Kort om casen

I forløbet vil I lære omkring visuelt design og programmering samt blive introduceret for de pædagogiske rammer, som vi benytter os af på datamatikeruddannelsen.

I programmeringsdelen vil I stifte bekendtskab med fagspecifikke termer, såsom variabler, forgreninger, løkker, funktioner mm.

Vi har taget udgangspunkt i terningespillet 10000, der består af 6 terninger samt pointgivende kombinationer og regler.

Herunder kan du se det forventede program for de 2 dage.

Dag 1:

 • Rundvisning på UCL, Boulevarden.
 • Introduktion til Innovation og design thinking.
 • Udvikling af visuelt design.

Dag 2:

 • Introduktion til HTML, CSS og JavaScript.
 • Implementering af design med HTML og CSS.
 • Introduktion til JavaScript.
 • Implementering af udvalgte funktioner.

Læs hele casen her.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Datamatikeruddannelsen på UCL i Vejle.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Datamatikeruddannelsen i Vejle står for praktikdagene.

Se hele programmet.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Jens Toft Madsen
Underviser
jtm@ucl.dk

Ole Egebjerg Mikkelsen
Underviser
oem@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2019.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Hvad kan landbruget gøre for naturen?

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense.

Tid og sted

Forløbet foregår på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense C, onsdag den 30. oktober og torsdag den 31. oktober.

Kort om casen

Casen vil tage udgangspunkt i landbrugsproduktion og den betydning dette har for natur og biodiversitet.

Vi vil kigge på, hvorledes biodiversiteten påvirkes af de forskellige metoder, der bringes i spil, når der produceres fødevarer.

Vi vil kigge på begrebet bæredygtighed, og hvorledes man kan arbejde med bæredygtighed, når man arbejder med produktion af fødevarer.

Tanken er, at HF-eleverne får en introduktion til begreberne: Økosystemer, biodiversitet og bæredygtighed.

HF-eleverne får endvidere en basal introduktion til fødevareproduktion med et indblik i, hvilke faktorer der kan påvirke naturen og på hvilke måder.

Tanken er, at eleverne efterfølgende selvstændigt skal søge viden og vise deres forståelse af det, de har fundet frem til.

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Jordbrugsteknologuddannelsen på UCL i Odense.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Jordbrugsteknologuddannelsen i Odense står for praktikdagene.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Freddie Skov-Hundevad
Underviser
frsh@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2019.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Hvordan bygges nutidens byggerier?

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen i Odense.

Tid og sted

Forløbet foregår på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense C, onsdag den 30. oktober og torsdag den 31. oktober.

Kort om casen

Forløbet giver HF-eleverne et indblik i hverdagen for bygningskonstruktør og byggekoordinatorstuderende, og hvad man arbejder med under uddannelsen på UCL.

I løbet af de 2 dage arbejder vi med:

 • Projektering
 • Statistiske beregninger
 • Tidsplanlægning
 • Økonomi/kontraktforhold

Læs hele casen.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage hos Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen på UCL i Odense.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Bygningskonstruktør- og Byggekoordinatoruddannelsen i Odense står for praktikdagene.

Se hele programmet.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Ann-Louise Findsen
Adjunkt
alf@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2019.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.

Energiforbedringer i et parcelhus

I denne case kommer du til at samarbejde med studerende fra  Energiteknologuddannelsen i Odense og Maskinmesteruddannelsen i Svendborg.

Tid og sted

Forløbet foregår på UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense, onsdag den 30. oktober og torsdag den 31. oktober.

Casen

Læs hele casen her.

Program for praktikdagene hos UCL

Hvis dit hold vælger ovenstående case i projekt- og praktikforløbet kommer I i et praktikforløb over 2 dage.

Dagenes program er tilrettelagt ud fra den case, I har valgt.

Studerende og evt. også undervisere fra Energiteknologuddannelsen i Odense og Maskinmesteruddannelsen i Svendborg står for praktikdagene.

Se hele programmet her.

Efter praktikken hos UCL

HF-eleverne afrapporterer deres problemstilling til deres egen underviser på HF. Her er uddannelser hos UCL ikke involveret.

Kontakt

Erik Andersen
Underviser
eand@ucl.dk

Tilmelding til HF-forløb hos UCL

Du kan tilmelde dit HF-hold et af HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole via nedenstående link.

I tilmeldingsformularen skal vi have følgende oplysninger:

 • Uddannelsesinstitution.
 • Holdnavn.
 • Antal elever.

Tilmelding til HF-praktikforløb hos UCL i 2019.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for HF-praktikforløbene hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er 5. september

Forbehold ifm tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case, men UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.