Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

International handel og markedsføring

Professionsbachelor, overbygning

For dig med interesse for salg, handel og markedsføring i et internationalt perspektiv.

Stil skarpt på salg og handel på det globale marked

Professionsbachelor i international handel og markedsføring er en 1½-årig overbygning på markedsføringsøkonom eller lignende erhvervsakademiuddannelse.

På uddannelsen vil du komme til at arbejde med fag inden for salg og handel på det globale marked, ligesom du opnår viden indenfor områder såsom jura og økonomi.

Som færdiguddannet professionsbachelor vil du derfor kunne varetage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring i et internationalt perspektiv.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen tilrettelægges som et 1½-årigt fuldtidsstudie svarende til 3 semestre (90 ECTS-point). Hvert semester udgør et samlet og afgrænset forløb med egne prøver og eksamener.

Studiet omfatter skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse, fordybelse, skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold samt projekter i virksomheder.

Fagområder og temaer

Fagområderne på 1. og 2. semester vil tage udgangspunkt i de faglige discipliner markedsføring, logistik, ledelse og organisation, jura samt økonomi.

På 2. semester skal du derudover arbejde med et valgfrit tema i studiegrupper. Temaet vælges enten ud fra et idékatalog, eller det kan være et selvvalgt tema. Temaet afsluttes med et fælles seminar, hvor studiegrupperne med afsæt i en kort synopsis præsenterer interessante problemstillinger inden for temaet med fokus på løsninger i teori og praksis.

2. semester afsluttes med en semesteropgave i grupper á 4-8 studerende. Opgavens tema er forretningsudvikling i et internationalt perspektiv for en relevant ekstern opdragsgiver.

3. og afsluttende semester indeholder virksomhedspraktik og bachelorprojekt.

Bachelorprojekt

Med bachelorprojektet skal du demonstrere, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en relevant problemstilling i praksis. Det afsluttende bachelorprojekt tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og udarbejdes i samarbejde med en relevant virksomhed.

I projektet skal du bruge din viden og dine erfaringer fra uddannelsen til at løse en afgrænset og relevant problemstilling i praksis. Projektet skal afspejle såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis.

Kombinationen af virksomhedspraktikken og bachelorprojektet sammen med de obligatoriske og valgfrie temaer giver dig mulighed for at give din samlede kompetenceprofil en individuel toning.

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i international handel og markedsføring vil du bl.a. kunne finde jobs indenfor følgende brancher:

 • Reklame, marketing og medier
 • Handel og shipping
 • Industri/fremstillingsvirksomhed
 • IT og tele
 • Hotel, restaurant, turisme og rejse
 • Offentlig administration

Eksempler på jobtitler som nyuddannet og på sigt er:

 • Marketingkoordinator
 • Eksportkoordinator
 • Key Account Manager
 • Projektleder
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Salgschef

Hør om Jonas' uddannelse og drømme for fremtiden

Hør Jonas' historie om hans uddannelse på EAL. Jonas læste først markedsføringsøkonom og valgte efterfølgende at tage overbygningen i International handel og markedsføring. MANGLER VIDEO

Videreuddannelse

Som professionsbachelor i international handel og markedsføring har du mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau i Danmark såvel som i udlandet. Vær opmærksom på selv at undersøge adgangskravene på den uddannelse, du er interesseret i, da uddannelsen ikke giver automatisk adgang til følgende kandidatstudier, og der kan være særlige krav vedr. valgfag og supplering.

 • Cand.merc. på Syddansk Universitet (kræver valg af særlige valgfag på både markedsføringsøkonom og pba.)
 • Cand.it. – Webkommunikation på Syddansk Universitet
 • Cand.it. – Product Design på Syddansk Universitet
 • Cand.mag. i Culture, Communication and Globalization på Aalborg Universitet
 • Kandidat i samfundsvidenskabelig jura på Københavns Universitet

Dette er ikke en fuldstændig liste, og der kan være muligheder for optagelse på samme eller lignende uddannelser på andre universiteter i ind- og udland. Kontakt universiteterne direkte for at høre om mulighederne og eventuelle suppleringskrav.

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskrav

Adgang med denne erhvervsakademiuddannelse

 • Markedsføringsøkonom

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Hvis du søger ind på den danske pba. i international handel og markedsføring, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved vinteroptaget 2018 optager vi 20 studerende i Odense. Ved sommeroptaget 2018 optager vi 30 studerende på den danske linje og 25 på den internationale linje i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Susanne Bøg Mortensen

Susanne Bøg Mortensen

Studievejleder, Odense

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.