Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

International hospitality management

Professionsbachelor, overbygning

For dig der vil arbejde med ledelse, koncept- og
virksomhedsudvikling i et internationalt perspektiv.

Bliv klædt på til job i oplevelses- og turismeindustrien

Uddannelsen er udviklet til at matche det markante behov for professionelle ledere og medarbejdere, der eksisterer i virksomheder inden for den brede hospitality management branche.

Med denne uddannelse bliver du i stand til at varetage praktiske og komplekse opgaver inden for ledelse, markedsføring, drift og udvikling af virksomheder, som beskæftiger sig med f.eks. oplevelsesøkonomi, turisme eller hotel og rejser.

Uddannelsen er en 1½-årig overbygning til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademi-uddannelser, og den retter sig mod en globaliseret verden.

Undervisningen foregår på både dansk og engelsk, og derved styrker du dine sproglige og internationale kompetencer.                 

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 1½ år fordelt på tre semestre. Undervisningen er erhvervsrettet og foregår som klasseundervisning med opgaver og gruppeprojekter, workshops, studieture, gæsteforelæsninger, praktikforløb, virksomhedsbesøg og projekter i samarbejde med virksomheder.

1. semester fokuserer på økonomi i form af budgetter, kalkulationer og yield & revenue management samt ledelse med fokus på selvledelse og anvendelse af ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, -ledelse og udvikling.

På 2. semester undervises der i kultur- og gæsteforståelse med temaer som kulturforståelse, brancheforståelse samt organisationskultur med udgangspunkt i praksis i hospitality-erhvervet.

Det store fag på semestret er strategi, som giver dig en forståelse af branchens strategiske udfordringer, at kunne vurdere udviklingsmuligheder for virksomheden, at kunne udvikle nye markeder og koncepter samt kunne udvikle virksomheden strategisk.

Semestret indeholder også et valgfrit modul, der som regel tilrettelægges som en tværfaglig case, hvor du samtidig får mulighed for at fordybe dig i f.eks. events som interesseområde.

Bachelorprojekt

3. semester afsluttes med bachelorprojektet, hvor du skal vise, at du kan anvende viden, teori og metode til at løse en konkret opgave i praksis. I dit projekt skal du bearbejde en praktisk, kompleks problemstilling i relation til en virksomhed inden for IHM-erhvervet eller en problemstilling inden for branchen. Projektet skal være tværfagligt og udarbejdes i samarbejde med en relevant virksomhed.

Til sammen gør uddannelsens fag, temaer, praktikforløb og bachelorprojekt, at du har mulighed for selv at præge og tone din kompetenceprofil i forhold til dine individuelle ønsker.

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i International Hospitality Management har du gode jobmuligheder i såvel Danmark som udlandet i virksomheder, der beskæftiger sig med et af de mange spændende områder inden for hospitality management.

Eksempler på jobtitler er:

 • Konferencekonsulent
 • Kundekonsulent
 • HR-konsulent
 • Koncertarrangør
 • Projektchef
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Salgschef
 • Destinationschef

Videreuddannelse

 • HA almen erhvervsøkonomi eller Negot i international turisme og fritidsmanagement på Syddansk Universitet på 1½ år (via merit)
 • HA almen erhvervsøkonomi på RUC på 1½ år (via merit)

Optagelseskrav og ansøgning

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Hvis du søger ind på den danske pba. i international hospitality management, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 30 studerende i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Susanne Skov Nielsen

Susanne Skov Nielsen

Studie -og SPS-vejleder

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.