Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Softwareudvikling

Professionsbachelor, overbygning

For dig, der vil arbejde med databaseudvikling, systemintegration og test.

Få database -og systemudvikling ind under huden

Hvis du er uddannet datamatiker og gerne vil arbejde som IT-arkitekt, så er professionsbachelor i soft­wareudvikling den oplagte vej til målet.

Uddannelsen er en overbygning på 1 ½ år, hvor fokus er på at bygge store, distribuerede, datatunge IT-systemer. Du opnår således viden og færdigheder indenfor områder såsom databaseudvikling, systemintegration samt test.

Udviklingen går hurtigt indenfor IT-området, og mange IT-projekter er blevet så omfattende, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper. Pba. i softwareud­vikling har fokus på at kvalificere dig til at deltage som en kernemedarbejder i sådanne projekter.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af seks overordnede fagområder samt praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.

Fagområderne omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge, distribuerede systemer. Fagområderne gennemføres som adskilte fag med efterfølgende eksamen. 

De første to semestre gennemgår du tre fagområder på hvert semester, mens dit sidste semester (3. semester) består af praktik i en IT-virksomhed og et afsluttede bachelorprojekt også i en IT-virksomhed.

Fagområder

Databaser for udviklere (10 ECTS)

 • Databasetuning og optimering
 • Håndtering af samtidighed på web og distribuerede databaser
 • Valg af databasetype
 • Værktøjer til monitorering og optimering af databaser

Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS)

 • Kontrakter som koordineringsmekanisme
 • Specificering af systemer og moduler ved anvendelse af kontrakter
 • Verificering af systemer ved anvendelse af kontrakter
 • Kontrakter i globale udviklingsprojekter

Test (10 ECTS)

 • Test til validering og verificering af kontrakter
 • Testmodeller og -teknikker
 • Sporbarhed og test
 • Testplanlægning

Systemintegration (10 ECTS)

 • Serviceorienteret arkitektur (SOA)
 • Udvikling at tilføjelsesmoduler til generiske systemer
 • Transformation og udvikling af systemer til en serviceorienteret arkitektur
 • Tilgange til systemintegration

Udvikling af store systemer (10 ECTS)

 • Opdeling af systemer i undersystemer
 • Design samarbejde mellem dele på et abstrakt niveau
 • Koordinering af globale udviklingsprojekter
 • Mønstre og frameworks til design og implementering af store systemer

Projektledelse (10 ECTS)

 • Projektstrategier og projektorganisation
 • Projektorganisation i sammenhæng
 • Kvalitetssikring
 • Risikoledelse og projektplanlægning

Praktik  (15 ECTS)

Bachelorprojekt  (15 ECTS)    

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Eksempler på jobtitler er:

 • IT-konsulent - med udvikling af dedikerede softwaresystemer
 • Produktudvikler
 • Spiludvikler
 • IT-arkitekt
 • Interface designer
 • Systemudvikler
 • Projektleder

Videreuddannelse

 • Kandidatuddannelser indenfor IT på Syddansk Universitet (efter individuel vurdering).
 • Kandidatuddannelser indenfor IT på IT-Universitetet i København (efter individuel vurdering).

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskrav

Adgang med denne erhvervsakademiuddannelse

 • Datamatiker

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk datamatiker uddannelse.

Denne uddannelse har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Kirsten Stürup

Kirsten Stürup

Studie- og SPS-vejleder
Pierre Krabbe Christiansen

Pierre Krabbe Christiansen

Studievejleder, Odense

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.