Ledige pladser

Sport management

Professionsbachelor, overbygning

For dig der brænder for udvikling, organisering og ledelse af sport og fitness i organisationer, større klubber, i forbindelse med idrætsbegivenheder m.m. 

Udvikling og ledelse inden for sports- event- og fritidsindustrien

Hvis du brænder for udvikling, organisering og ledelse af sport og fitness i organisationer, i store klubber, i forbindelse med større idrætsevents eller lignende, så er en professionsbachelor i Sport Management et oplagt valg.

Undervisningen foregår som en kombination af teori og praksis. Du bliver klogere på den bagvedliggende teori og udvikler dine kompetencer inden for emner som organisering af idræt, strategi, ledelse, sport marketing, økonomi, jura, innovation og udvikling.

Uddannelsen er en 1 ½-årig overbygning til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

På 2. semester vil der blive undervist på engelsk. Internationale studerende kan kun påbegynde uddannelsen, hvis de kan dokumentere deres danskkundskaber.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 1½ år og er en overbygning på din erhvervsakademiuddannelse som serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

På 1. og 2. semester arbejdes der med flere forskellige tilgange såsom cases, workshops, virksomhedsinitierede projekter, besøg af gæsteundervisere og virksomhedsbesøg. En studietur til udlandet vil blive arrangeret på 2. semester.

3. semester indeholder et obligatorisk praktikforløb. Praktikken varer 3 måneder og finder sted i en relevant og selvvalgt praktikvirksomhed. Det kan være en idrætsorganisation, en større klub, et idrætsforbund, en eventudbyder, en fitnesskæde eller lign.

I praktikperioden får du mulighed for at afprøve de kompetencer, som du har tilegnet dig i undervisningen, ligesom der også bliver mulighed for at tilegne sig nye færdigheder. Det sidste semester inkluderer også dit bachelorprojekt.

Ny national studiordning

pr. 1.9.2019 træder en ny national studieordning i kraft, som i nogen udstrækning vil blive mere temabaseret og med flere valgfag. Grundfagene vil fortsætte, men blive anvendt endnu mere tværfagligt.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Med uddannelsen klargøres du til at udfylde funktioner i idrætsorganisationer, større klubber, i sportsindustrien, hos private og offentlige sportevent-udbydere, i fritidssektoren, hos sport marketing konsulentvirksomheder, interesseorganisationer og sportsferieresorts for blot at nævne nogle få muligheder.

Eksempler på jobtitler er:

 • Projektleder
 • Udviklingskonsulent
 • Marketingkoordinator/manager
 • Idrætskonsulent
 • Eventmanager
 • Sponsorchef

Videreuddannelse

Master- og kandidatuddannelser indenfor sport management i både ind- og udland.

Optagelseskrav og ansøgning

BEMÆRK: Uddannelsen udbydes kun på dansk.

Adgangskrav


Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 25 studerende i Odense.

Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt uddannelsen

Susanne Bøg Mortensen
Susanne Bøg Mortensen Studievejleder - Træffetider: tirsdag kl. 11-13, torsdag kl. 9-11 samt fredage (d. 30/8, 27/9, 1/11, 22/11) kl. 10-12
Sabrina Lippert Andersen
Sabrina Lippert Andersen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 26. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Se Optagelsesvejledningens sommeråbningstider.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Vi opdaterer her på siden, når vi kender tidspunktet for næste åbent hus.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Følg den daglige undervisning

Kom som gæst, og følg den daglige undervisning, hvis du på egen hånd vil undersøge, om uddannelsen er noget for dig. Få en dialog med studerende og undervisere.

Kontakt

Kontakt studievejleder Susanne Bøg Mortensen, som vil videreformidle din interesse.

Susanne Bøg Mortensen
Susanne Bøg Mortensen Studievejleder - Træffetider: tirsdag kl. 11-13, torsdag kl. 9-11 samt fredage (d. 30/8, 27/9, 1/11, 22/11) kl. 10-12