Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Sport management

Professionsbachelor, overbygning

For dig der brænder for udvikling, organisering og ledelse af sport og fitness i organisationer, større klubber, i forbindelse med idrætsbegivenheder m.m.

Udvikling og ledelse indenfor sports- event- og fritidsindustrien

Hvis du brænder for udvikling, organisering og ledelse af sport og fitness i organisationer, i store klubber, i forbindelse med større idrætsevents eller lignende, så er en professionsbachelor i Sport Management et oplagt valg.

Undervisningen foregår som en kombination af teori og praksis. Du bliver klogere på den bagvedliggende teori og udvikler dine kompetencer indenfor emner som organisering af idræt, strategi, ledelse, sport marketing, økonomi, jura, innovation og udvikling.

Uddannelsen er en 1 ½-årig overbygning til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

På 2. semester vil der blive undervist på engelsk. Internationale studerende kan kun påbegynde uddannelsen, hvis de kan dokumentere deres danskkundskaber.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 1½ år og er en overbygning på din erhvervsakademiuddannelse som serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

På 1. og 2. semester vil vi arbejde med flere forskellige tilgange såsom cases, workshops, virksomhedsinitierede projekter, besøg af gæsteundervisere og virksomhedsbesøg. En studietur til udlandet vil blive arrangeret på 2. semester.

3. semester indeholder et obligatorisk praktikforløb. Praktikken varer 3 måneder og finder sted i en relevant og selvvalgt praktikvirksomhed. Det kan være en idrætsorganisation, en større klub, et idrætsforbund, en eventudbyder, en fitnesskæde eller lign.

I praktikperioden får du mulighed for at afprøve de kompetencer, som du har tilegnet dig i undervisningen, ligesom der også bliver mulighed for at tilegne dig nye færdigheder. Det sidste semester inkluderer også dit bachelorprojekt.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Med uddannelsen klargøres du til at udfylde funktioner i idrætsorganisationer, større klubber, i sportsindustrien, hos private og offentlige sportevent-udbydere, i fritidssektoren, hos sport marketing konsulentvirksomheder, interesseorganisationer og sportsferieresorts for blot at nævne nogle få muligheder.

Eksempler på jobtitler er:

 • Projektleder
 • Udviklingskonsulent
 • Marketingkoordinator/manager
 • Idrætskonsulent
 • Eventmanager
 • Sponsorchef

Videreuddannelse

Master- og kandidatuddannelser indenfor sport management i både ind- og udland.

Optagelseskrav og ansøgning

BEMÆRK: Uddannelsen udbydes nu kun på dansk.

Adgangskrav


Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 25 studerende i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Susanne Bøg Mortensen

Susanne Bøg Mortensen

Studievejleder, Odense

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.