Uddannelsestyper

Læs om forskellen på videregående uddannelser, efteruddannelser samt kurser og konferencer.

Sammenlign uddannelsestyperne

Få overblik over, hvad betegnelserne dækker over, og hvad forskellen er på videregående uddannelser, efteruddannelser samt kurser og konferencer.

Videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsrettede uddannelser på 2-2½ år.

Se alle erhvervsakademiuddannelser

 

Professionsbacheloruddannelser

Professionsrettede uddannelser på 3½-4 år.

Se alle professionsbacheloruddannelser

 

Professionsbachelor, overbygning

Professionsbacheloroverbygning til erhvervsakademiuddannelser på 1½ år.

Se alle overbygningsuddannelser

 

 

Efteruddannelser

Diplomuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en videregående uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Akademiuddannelser

Kompetencegivende videreuddannelse for personer med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og 2 års praksiserfaring.

Undervisningsfag

Forløb i flere udgaver, der i henhold til folkeskolereformen giver folkeskolelærere undervisningskompetence i fag, de underviser i.

Kurser og konferencer

Kurser

Kursusforløb fra få timer til flere dage, alle med tæt kobling til praksis. Vores kurser fås også som skræddersyede forløb.

Konferencer

Dagsarrangementer, der kan indeholde præsentation af viden og projekter og nye tiltag samt workshops.

Temadage

Dagsarrangementer i skoleregi, der kan indeholde præsentation af viden og projekter og nye tiltag samt workshops.

 

Netværk

Arrangementer og møder i regi af faglige netværk med oplæg og mulighed for sparring og vidensudveksling.