Demens

Vi forsker blandt andet i rehabilitering, livskvalitet, samarbejde med borgere og pårørende, udemiljø, samt ernæring og måltider.

xxxx xxxxx xxxxxx

Ahafjh ffhkj lhæl æl klafj læj æljlkæalfh. akhfælkj kafh l jalkjf lafjæl ajh æah  hæa. ahfiournlajr.

xxxxx afhafa h afh lhaæfh hf a fgflkafg vkfkjafl.