Samskabelse og rehabilitering

Artikler

Når vi forsker på tværs, bliver vi klogere og gør en større forskel. (Dahler, 2021)
16 forskere og undervisere fra både UCL's sundheds- og samfundsfaglige område er med i det store forskningsprojekt Min ryg. Den tværfaglige tilgang giver helt nye indsigter om rygbesvær.

Samskabelse (Bruhn; Jarlskov. Socialstyrelsen)
Samskabelse er en proces, hvor borgere, civilsamfundet, offentlige aktører og/eller private aktører indgår i ligeværdige samarbejder om at udvikle innovative og langsigtede sociale løsninger på en kollektiv opgave eller et samfundsmæssigt problem.

Forskningsreview om samskabelse (Agger, 2015)
Samskabelse, samproduktion, co-production, co-creation er nogle af de mange begreber, der anvendes i disse år til at beskrive nye samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører. Reviewet skaber overblik over forskellige tilgange til feltet.

Hvilken værdi skaber vi med samskabelse - og hvordan kan den måles og dokumenteres? (Rosenberg, 2018)
Forskningsreview der kortlægger og formidler aktuel forskning om værdi og måling af samskabelse.

Samskabelse – en typologi (Ulrich. 2016)
Metatekst: En typologi over forskellige samskabelsesformer, som kan anvendes, når kommuner og andre offentlige organisationer skal arbejde med strategiudvikling, rolleafklaring, kompeten-ceudvikling og ledelsesfærdigheder i forbindelse med samskabelsesprocesser.

Inddragelse eller involvering – hvordan når vi borgerne i samskabende processer? (Ulrich)
Artikel. Hvad er forskellen på at tænke i borgerinddragelse og borgerinvolvering?

Fem trin til samskabelse (Sørensen, 2017)
Torfing og Sørensen præsenterer i artiklen her fem trin til organisationers omstilling til samskabelse.

 

Video

Samskabelse er mere end samarbejde i mellem kommune og borger
Video hvor Jens Ulrich uddyber, hvad samskabelse er – og kan.

Samskabelse: Tre videoer til inspiration
Tre videoer med status, inspiration og information om samskabelse.

Sådan får du succes med samskabelse
Video om de muligheder og udfordringer der ligger i samskabelse, hvilke krav samskabelse stiller til ledelsen. Anne Tortzens giver tre gode råd til, hvordan du bedst lykkes med samskabelse.

 

Infografik

Forstå, hvad samskabelse er – på fem minutter
Samskabelse er et af tidens helt store samtaleemner. Men hvad er samskabelse egentlig, og hvad bidrager det til? Infografik.