Innovationsdidaktik og metode

Her finder du henvisninger til udvalgte værktøjer og metoder. Metoderne kan både ses som inspiration, men dele af det, kan fungere som direkte plug and play i din undervisning.

Viden, inspiration og materialer

Effectuation
Effectuation kan anvendes i undervisningen til at arbejde med self-efficacy og procesforståelse ved at de studerende selv arbejder med at identificere deres næste bedste skidt.

Den kreative platform
Den Kreative Platform er en procesmetode fra Aalborg universitet, der anvendes til at frigøre deltagernes kreativitet i undervisningen eller udviklingsprocessen.

Design thinking
Design thinking er en metode og iterativ proces, som søger at lede til innovative løsninger. Metoden er inspireret af designpraksis. 

Taksonomi i entreprenørskabsundervisning, Fonden for Entreprenørskab.
Taksonomien giver en række perspektiver på, hvad undervisning i entreprenørskab er, og hvordan en sådan undervisning kan udfoldes og evalueres som pædagogisk praksis.  

Nyeste viden og forskning fra Fonden for Entreprenørskab 

Strategi for uddannelse i entreprenørskab, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 


Udvalgt litteratur

Internt kompetenceforløb i innovationsdidaktik
UCL driver på tværs af Områderne Sundhed og Erhverv et komptenceforløb for uddannelsesfaglige medarbejdere.