Den virtuelle konsultation

Her finder du læringsobjekter om Calgary Cambridge Guiden og den virtuelle konsultation - Hvordan du foretager denne sikkert og godt. Der er også checklister, du kan printe og benytte.

Du kan endvidere lade dig inspirere ved at orientere dig i materialet fra Center for forskning i patientkommunikation samt Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet som du kan trykke dig videre til.

Materialer

  • Calgary Cambridge Guiden
    Silverman J, Kurtz S, Draper J. Skills for Communicating with Patients. Third ed. Croydon, CRO 4YY: CRC Press; 2013.
    Af Jonathan Silverman & Suzanne Kurtz & Juliet Draper
  • Den gode patientsamtale
    Ammentorp, J. et al. 2016. . Kbh: Munksgaard

Lær at kommunikere gennem træning
Kilde: Dansk Sygeplejeråd

Center for Forskning i patientkommunikation

Center for Forskning i Patientkommunikation har til opgave at inspirere og bidrage til kultur-, udviklings- og forskningsaktiviteter, der fremmer kommunikation mellem patient, pårørende og sundhedspersonale.

Vejledningspjece med tips til afholdelse af videokonsultationer

Videoblog
Opleverlser, erfaringer og reflektioner over elementer om patientkommunikation

Center for Forskning i patientkommunikation

Dansk Selskab for Kommunikation (SKS)

SKS er et nationalt og tværsektorielt selskab, der har til formål at fremme professionel kommunikation i det danske sundhedsvæsen.

SKS er et forum for videndeling og drøftelse af undervisning, vejledning, kvalitetsudvikling og forskning med det mål at styrke professionel kommunikation i sundhedsvæsenet.

Webinarar med tilhørende slides 
Fx Effektiv telesundhedskommunikation, Kommunikation, venlighed og kvalitet I forbedring og Styrker det lighed i sundhed eller graver det grøfter?

Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS)