Børnesyn og børns perspektiver som ledetråde i det pædagogiske arbejde i SFO

Dato: 21.04.2023
Tidspunkt: 10:00 - 11:00

Pris for deltagelse: 0,-

Er du medarbejder eller leder i en SFO? Så lyt med på vores kommende webinar, og bliv inspireret til udvikling af gode læringsmiljøer i SFO'en.

Det gode læringsmiljø

Et godt læringsmiljø har afgørende betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Igennem webinaret sætter lektor og konsulent på UCL Signe Thorhauge  og lektor og konsulent på UCL, Lis Rahbek fokus på, hvordan man kan anvende børnesyn og børns perspektiver som ledetråde i det pædagogiske arbejde i SFO’en.

Børnesyn – og perspektiver som udviklingsværktøj

Børn har en enestående viden om, hvordan det er at være et barn i en SFO. Igennem børnenes syn -og perspektiver, får personalet særlig adgang til at styrke deres pædagogiske kompetencer.

På webinaret gives bl.a. eksempler på børns egne perspektiver på deres liv i SFO’en, og hvordan deres syn og perspektiver kan integreres i det daglige pædagogiske arbejde i SFO.

På webinaret kan du høre mere om:

  • Forskellige børnesyn med særlig fokus på det nye børnesyn samt børns perspektiver på deres liv i SFO
  • Børns deltagelse og deltagelsesmuligheder/begrænsninger
  • Børns betydning for hinanden
  • Voksnes betydning for børns muligheder for deltagelse
  • Børns medbestemmelse og medinddragelse

Målgruppe

Webinaret henvender sig til medarbejdere og deres ledere i SFO.

Interesseret i endnu mere viden?

Udover dette webinar har vi ligeledes et andet webinar som omhandler børns deltagelse i legefællesskaber, et kursus der sætter fokus på det at arbejde med at gå fra brandslukning til relationsarbejde samt en konference omhandlende intentionel pædagogisk praksis i SFO'en.

Læs mere og tilmeld dig webinaret "Børns deltagelse i legefællesskaber".

Læs mere og tilmeld dig kurset "Fra brandslukning til relationsarbejde".

Læs mere og tilmeld dig konferencen "Intentionel pæpdagogisk praksis i SFO".

Dårligt tidspunkt?

Passer tidspunktet dårligt? Tilmeld dig alligevel - vi sender optagelsen til dig.

Lis Rahbek, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring
Signe Thorhauge, konsulent Underviser bl.a. i social inklusion og pædagogisk psykologi