Klædt på til kompleksitet – multikompleksitet i praksis, hvordan passer vi godt på borgerne og samtidig på os selv og hinanden

Dato: 20.04.2023
Tidspunkt: 14:00 - 15:00
Sted: Online

Pris for deltagelse: 0,-  

SOSU-medarbejdere står med betydningsfulde velfærds- og sundhedsopgaver på et felt med stigende kompleksitet. Derfor har kompetenceudviklingen hos social- og sundhedsfaglige medarbejdere høj aktualitet. 

Styrk dine kompetencer på det social- og sundhedsfaglige område

Den stigende kompleksitet på velfærds- og sundhedsområdet kalder på kompetenceudvikling hos SOSU-medarbejdergrupperne. 

Derfor sætter vi fokus på den forventede kvalitet, som er højt prioriteret i kommunerne og på sygehusene. Denne kvalitet kommer til udtryk i både nærvær til den enkelte borger, i kompetent faglighed og i effektiv koordinering og sammenhæng. 

Kompetenceudvikling handler om medarbejdertrivsel og kvalitet i opgaveløsning

På webinaret vil du blive inspireret af fagpersoner, som hhv. har tilknytning til UCL og SOSU Fyn. Du vil blive klogere på, hvordan en formel uddannelse og kompetenceudvikling for SOSU-medarbejdergrupper kan være med til at øge kvaliteten i løsning af arbejdsopgaver. 

Dette webinar sætter fokus på den kompleksitet som SOSU-medarbejdere oplever i praksis. Webinaret kommer med konkrete bud på en professionel håndtering af multikompleksitet i praksis, således at man både passer godt på borgerne, sig selv og hinanden.

På webinaret kan du blive klogere på

  • De muligheder og begrænsninger, der knytter sig til at være professionel omsorgsmedarbejder 
  • Motivation og engagement i en multikompleks praksis 
  • Indlæggelse og behandling i eget hjem hos den ældre medicinske borger 

Målgruppe

Webinaret henvender sig til dig der er social- og sundhedsassistent og –hjælpere, og leder af plejehjem. Ligeledes henvender det sig til kommunale chefer fra Ældrerehabiliterings- og sundhedsområdet, tillidsrepræsentanter og centrale ansatte/politiske leder inden for FOA. 

Vil du vide mere?

Er du interesseret, kan du læse om vores uddannelser og akademimoduler inden for området her: Akademimodul i Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis og Professionel praksis i social- og sundhedsvæsenet.

Måske noget for dig?

Overstående webinar er første del af en webinarserie. Anden del af serien handler om at blive klædt på til kompleksitet i forbindelse med partnerskaber. Læs mere og tilmeld dig her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse