Rehabilitering og seksuel sundhed

Dato: 01.12.2022
Tidspunkt: 15:00 - 16:00

Pris for deltagelse: 0,- DKK

Hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer, således at du kan inddrage seksuel sundhed i rehabilitering i din kliniske praksis eller i din undervisning, så deltag på dette inspirerende webinar.

Inddrag seksuel sundhed i rehabilitering efter sygdom

Når mennesker bliver ramt af sygdom, bliver deres seksualitet ofte også ramt. Dette bliver der sjældent talt om i sundhedsvæsenet, og det er et problem for patienterne, da seksuel sundhed er et væsentligt aspekt af menneskers livskvalitet.

Lyt med når Helle Nygaard Gerbild, fysioterapeut, lektor ph.d. ved Fysioterapeutuddannelsen og Anvendt Sundhedsforskning, og Rosa Heralvsdottir Jensen, Adjunkt, sygeplejerske, cand.scient.san. Afdeling for ergoterapi og sygepleje, sætter fokus på seksuel sundhed ved svær overvægt og kredsløbsproblemer.

De giver desuden et indblik i vores diplommodul Rehabilitering og seksuel sundhed. Ved at deltage i dette diplommodul kan du bidrage til at gøre en forskel for dine patienter og udvikle din praksis.

På webinaret kan du blive klogere på

  • Fagområdet seksuel sundhed og rehabilitering
  • Sammenhænge mellem kredsløbsproblemer, svær overvægt og seksuel sundhed
  • Indholdet af diplomuddannelsen Rehabilitering og seksuel sundhed
  • Praktisk info om start, undervisningsdage og tilmeldingsfrist

Målgruppe

Webinaret er for dig som er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller er del af andre relevante faggrupper, der arbejder med forebyggelse, behandling og rehabilitering af patienter og borgere med kroniske sygdomme. Webinaret henvender sig også til undervisere på sundhedsprofessionsuddannelser samt social- og sundhedsuddannelser, der varetager undervisning på disse områder.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Diplommodulet Rehabilitering og seksuel sundhed her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse